Dodawanie załączników do artykułu

Załączniki potrafią w dużym stopniu wzbogacić artykuł i podnieść jego wartość merytoryczną. Niekiedy obrazek mówi więcej niż niejedno słowo, a plik z załączonym kodem źródłowym potrafi rozjaśnić wiele wątpliwości.

System Coyote umożliwia dołączanie plików do artykułu przez każdego zarejestrowanego użytkownika. Niniejszy tekst przedstawia kilka praktycznych rad.

Jak dodać

Dodawanie załączników jest proste. W trakcie edycji tekstu kliknij na zakładkę Załączniki. Znajduje się tam formularz, w którym musisz wskazać plik, który ma zostać umieszczony na serwerze. Po pomyślnym dodaniu załącznika do tekstu (na jego końcu), automatycznie zostanie dodany znacznik systemu Coyote, który służy do wstawania obrazka/pliku w określonym miejscu.

  • Zawsze nadawaj załącznikowi sensowną nazwę. Unikaj stosowania nazwy: screen.jpg, program.zip itp.
  • W przypadku obrazków – kompresuj je! Jeżeli obrazek jest za duży, użyj dowolnego programu graficznego, aby zmniejszyć jego rozmiar.
  • Nie dodawaj obrazków z rozszerzeniem .bmp! Konwertuj obrazki do postaci pliku JPEG, PNG czy GIF.
  • Programy kompresuj, najlepiej do pliku ZIP, TAR czy GZ.
  • Górne ograniczenie wielkości pliku to 20 MB.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak umieścić załącznik w tekście, przeczytaj artykuł: Formatowanie tekstu.

Zobacz też:

0 komentarzy