Polityka prywatności 4programmers.net

Informacje wstępne

Polityka jest skierowana do Użytkowników serwisu internetowego https://4programmers.net zwanego dalej "Serwisem" i ma
charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem praw i obowiązków, a jedną z jej głównych funkcji
jest wypełnienie obowiązku informacyjnego oraz zachowanie przejrzystości w zakresie podstaw prawnych i sposobów
przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przysługujących Ci w związku z tym prawach.
Przetwarzając dane osobowe w związku z świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu dokładamy szczególnej staranności w
celu ochrony interesów osób, których dane przetwarzamy, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są
gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą, zbierane w
konkretnych, prawnie usprawiedliwionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o
aktualność, merytoryczną poprawność oraz adekwatność przetwarzanych danych i przetwarzamy je w zakresie niezbędnym do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przetwarzamy dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.

Treść niniejszej Polityki prywatności ma do Ciebie zastosowanie jeżeli:

 • Korzystasz z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem https://4programmers.net witryn powiązanych w tym stron
  znajdujących się w jego subdomenach, stron lądowania (tzw. landing pages), blogów, mikroblogów, poradników,
  formularzy, tworzeniu i edycji konta, funkcjonalności wiadomości, umieszczania postów i komentarzy, składania
  aplikacji w ramach zamieszczanych w Serwisie ogłoszeń o pracę, newsletterów i w inny opisany w Serwisie sposób;
 • Nawiązujesz z nami kontakt zmierzający do zawarcia z nami umowy lub należysz do grona naszych klientów, czy też
  podwykonawców lub osób reprezentujących te podmioty;
 • Jesteś uczestnikiem grup prowadzonych przez nas na portalach społecznościowych lub branżowych;
 • Jesteś uczestnikiem konkursów i plebiscytów, które organizujemy;
 • Bierzesz udział w organizowanych przez nas rekrutacjach;
 • Reprezentujesz podmiot, z którym kontaktujemy się w celu nawiązania kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i
  dobrych praktyk;
 • oraz zawsze wtedy kiedy Cię do niej odsyłamy.

Ochronę danych osobowych traktujemy ze szczególną powagą. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych dbamy
o to, by zachowywać zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, tj. rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz odpowiednio z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępniamy za pomocą dodatkowych
klauzul informacyjnych, o ile uznaliśmy, że jest to uzasadnione w danym procesie przetwarzania. W przypadku pojawienia
się sprzeczności pomiędzy Polityką, a treścią przekazanej przez nas dodatkowej klauzuli informacyjnej w konkretnym
przypadku, powinieneś kierować się informacją otrzymaną w ramach klauzuli informacyjnej.

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

Operatorem, a jednocześnie Administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Makana sp. z
o.o., z siedzibą przy ul. Krupniczej 13 we Wrocławiu (50-075), zwana dalej „4programmers.net” lub „Administrator”. W
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem danych
adresowych wskazanych powyżej (z dopiskiem: „Dane osobowe”) lub pisząc na dedykowany do tego celu adres e-mail
Administratora: [email protected]

Jakie informacje zbieramy i dlaczego?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z formularzy kontaktowych, rejestrujesz się do naszych usług, które tego
wymagają, zapisujesz się na newsletter, kontaktujesz się z nami w inny sposób lub po prostu, gdy odwiedzisz naszą
Witrynę lub inne strony internetowe, którymi zarządzamy.

Serwis możesz przeglądać bez konieczności podawania swoich danych osobowych i rejestracji, a zatem podanie przez Ciebie
danych osobowych nie jest obowiązkowe. Ich podanie staje się konieczne dopiero w sytuacji, gdy zmierzamy do zawarcia i
wykonania na Twoją rzecz umowy np. w postaci Regulaminu Serwisu, kiedy chcesz skorzystać z naszych usług wymagających
rejestracji, gdy się z nami kontaktujesz oczekując odpowiedzi, albo gdy bierzesz udział w rekrutacji, którą
organizujemy.

W przypadku, gdy wykorzystanie Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji
obowiązku prawnego, lub nie stanowi naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, możemy poprosić Cię o wyrażenie
dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, nie będzie
miało to jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności określiliśmy następujące cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawidłowa realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną

Przetwarzamy Twoje dane w postaci adresu IP urządzenia za pomocą, którego łączysz się z Internetem, nazwy przeglądarki (
user agent), tzw. fingerprint, czyli generowany na podstawie czynników takich jak numer IP, user agent, rozdzielczość,
itp. unikalny identyfikator Twojej przeglądarki, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie
usługi drogą elektroniczną w postaci Regulaminu Serwisu, który akceptujesz poprzez korzystanie z Serwisu lub podczas
rejestracji swojego konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Bezpieczeństwo Serwisu, analizy statystyczne prowadzone w celu ulepszania i optymalizacji Serwisu oraz dostosowywania go do zmieniających się potrzeb Użytkowników

Te same dane przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, zwalczania zachowań niepożądanych (np. spam, flood)
mogących wywołać szkodę dla Serwisu i jego Użytkowników, a także w celach statystycznych i analitycznych związanych z
rozwojem Serwisu i dostosowywaniem go do bieżących potrzeb Użytkowników, te czynności realizujemy w ramach naszych
prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja i korzystanie z konta Użytkownika

Twoje dane osobowe przetwarzamy także wtedy, gdy rejestrujesz swoje konto w Serwisie oraz później w trakcie gdy z niego
korzystasz. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pamiętaj jednak że rejestracja konta jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z
Serwisu.

Dane niezbędne do świadczenia usługi konta:

 • Kiedy rejestrujesz swoje konto zapisujemy Twoją Nazwę użytkownika oraz adres e-mail.
 • Jeżeli dokonujesz rejestracji poprzez usługi zewnętrzne pobieramy Twoje dane takie jak:
  • w przypadku Google - nazwa użytkownika, adres e-mail, ustawienia języka, zdjęcie profilowe;
  • w przypadku GitHub - adres e-mail oraz zdjęcie profilowe (tzw. avatar);

Pozostałe dane podawane dobrowolnie:

Po utworzeniu konta masz możliwość uzupełnienia swojego profilu poprzez podanie nazwy firmy, stanowiska, nazwy
użytkownika lub linka do profilu na GitHub, dodania krótkiej informacji o sobie, o tym czym się zajmujesz i co Cię
interesuje (te informacje będą wyświetlone w na Twoim koncie), roku urodzenia (na tej podstawie na Twoim koncie zostanie
wyświetlony Twój wiek), miejsca zamieszkania (ograniczenie do nazwy miejscowości), możesz także ustawić swoją Sygnaturę,
czyli podpis, który będzie widoczny przy każdym Twoim poście. Ponadto w ramach swojego konta w Serwisie możesz
publikować informacje na temat swoich umiejętności (np. java, c#, etc.). Te dane podajesz dobrowolnie, a ich podanie
stanowi jednocześnie Twoją dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

Dopasowywanie reklam (np. ogłoszeń dotyczących ofert pracy)

Zbieramy informacje na temat odwiedzanych przez Ciebie stron czy też wątków na forum (aktywność w Serwisie) celem
lepszego dopasowania reklam wyświetlanych w serwisie m.in. ogłoszeń o pracę. Te dane przetwarzamy na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Aplikacja na stanowisko pracy

Serwis umożliwia publikowanie ogłoszeń o pracę przez podmioty poszukujące pracowników. Każdy z Użytkowników może
publikować oraz przeglądać już opublikowane ogłoszenia i aplikować na stanowiska pracy, które go zainteresują.

Uzupełniając formularz umożliwiający wysłanie aplikacji na dane stanowisko pracy Użytkownik podaje dane osobowe
niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz inne dane, które może podać dobrowolnie. Zakres danych
wskazywany jest każdorazowo w formularzu aplikacyjnym. Dane umieszczane przez Użytkownika w formularzu aplikacyjnym
przekazywane są podmiotom organizującym rekrutację. W takim przypadku administratorem danych osobowych w rozumieniu art.
4 ust. 7 RODO w odniesieniu do danych kandydatów jest podmiot organizujący daną rekrutację, w związku z tym staje się on
odrębnym administratorem danych i jest on uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych kandydata w związku
z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.

Przetwarzanie danych w związku z dokonywaniem płatności

Przepisy podatkowe i przepisy ustawy o rachunkowości polegające, w szczególności na realizacji obowiązku wystawienia
rachunku za sprzedaż usług oraz archiwizowanie informacji o prowadzonych transakcjach stanowią nasz obowiązek prawny (
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków). Zgodnie z obowiązującymi
przepisami przetwarzamy te dane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zdarzenie
powodujące powstanie tego obowiązku.

4programmers.net nie zapisuje informacji o kartach płatniczych. Te informacje potrzebne są do dokonania płatności za
publikowane ogłoszenia pracy i przekazywane są do operatora płatności w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia dokonania płatności za pomocą narzędzi
programistycznych udostępnianych przez Operatora płatności jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4
ust. 7 RODO i w tym zakresie jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej
płatności.

Obsługa Klienta i Użytkownika, bieżące kontakty

W Przypadku, gdy kontakt realizowany jest w związku z wykonywaniem umowy lub podejmowaniem czynności niezbędnych do jej
zawarcia na żądanie osoby, której dane dotyczą przetwarzamy Twoje dane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w
przypadku innych zapytań przetwarzamy te dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest
nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Zakres danych jakie przetwarzamy w celach kontaktowych jest dostosowany do treści i sposobu złożenia konkretnego
zapytania, z tego względu w zależności od okoliczności przetwarzanymi danymi mogą być:

 • w przypadku zapytań telefonicznych adnotacje i dane zapisane w systemie zarządzania;
 • w przypadku zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość elektroniczna i dane zapisane w systemie
  zarządzania: (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, przedmiot, szczegóły zapytania,
  reklamacji, sprawy, dane powstałe podczas załatwiania sprawy, wynik, zamknięcie sprawy, w przypadku przygotowania
  ofert, szczegóły oferty, indywidualne zapytania, w przypadku korzystnego dla klienta rozpatrzenia reklamacji numer
  rachunku bankowego.

W razie wystąpienia wątpliwości w tym zakresie skontaktuj się z nami pisząc na adres [email protected]

Komunikaty systemowe związane z prawidłową realizacją usługi

Dane osoby korzystającej z Serwisu takie jak adres e-mail są przez nas przetwarzane, gdy jest to konieczne w celu
spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub gdy jest to konieczne w celu wykonania
umowy w postaci Regulaminu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Jako dostawca usługi jesteśmy zobowiązani do
informowania Osób, których dane dotyczą o zmianach w funkcjonowaniu Serwisu, czy też w Regulaminie. Komunikaty systemowe
mogą być wysyłane także w celu potwierdzenia różnego rodzaju aktywności dokonywanych przez Użytkownika w trakcie
korzystania z serwisu (np. aktywacja konta, potwierdzenie zmiany hasła, potwierdzenie zmiany adresu e-mail) oraz jego
weryfikacji.

Przetwarzanie danych w związku z wysyłką newsletterów

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, nazwy użytkownika,
czy też imienia i nazwiska, daty dokonania subskrypcji, faktu i czasu otwarcia wiadomości, faktu i liczby kliknięć w
linki zawarte w wiadomościach (dane statystyczne*), aby wysyłać do Ciebie newslettery zawierające informacje na temat
oferowanych przez nas produktów i usług związanych z Serwisem, powiadomienia o nowych odpowiedziach w wątkach, które
obserwujesz, interesujących Cię ofertach pracy, a także innych treści związanych funkcjonowaniem Serwisu. Subskrypcja
newslettera jest dobrowolna i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować. Link służący do wypisania się z newslettera
umieszczamy w stopce wiadomości e-mail, którą od nas otrzymujesz.

Jako Administrator dbając o poprawność danych wypisujemy z newslettera adresy e-mail nie działające i nieaktualne (tzw.
Odbijające się newslettery), nawet w przypadku gdy nie otrzymamy Twojej rezygnacji.

* Dane statystyczne – za pomocą znaczników sieciowych (tzw. Web beacon lub tracking pixel) analizujemy aktywność osób
zapisanych do newslettera. Te dane łączone są z pozostałymi danymi osobowymi i adresem e-mail oraz indywidualnym
identyfikatorem, który jest zawarty także w linkach umieszczanych w wiadomościach jakie do Ciebie kierujemy. Dzięki temu
możemy mierzyć fakt i czas otwarcia newslettera oraz dane na temat kliknięć w poszczególne linki. Przetwarzamy te dane w
celu dostosowania zawartości newsletterów do zainteresowań subskrybentów.

Ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi

Przetwarzanie danych osobowych w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z
zawieranych przez nas umów stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane niezbędne w
tym zakresie przetwarzamy do czasu otrzymania skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą lub do czasu
przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.

Obsługa żądania odstąpienia od umowy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jako konsument korzystasz ze swojego prawa do odstąpienia od umowy. Jest to
realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta). Gdy
skierujesz do nas takie żądanie Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do jego rozpatrzenia.

Żądania związane z realizacją praw osób, których dane osobowe dotyczą

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące osób, które kierują do nas żądania związane z realizacją ich praw przysługujących na
mocy RODO. Rozpatrywanie przedmiotowych żądań jest naszym obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art.
15-22 RODO). Dane osobowe wynikające z obsługi żądań podmiotów danych przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od czas
zrealizowania lub udzielenia odpowiedz na wniosek.

Konkursy z nagrodami

Od czasu do czasu organizujemy konkursy z nagrodami, a w związku z tym przetwarzamy dane osobowe uczestników. Zakres
danych osobowych jakie przetwarzamy podczas realizacji danego konkursu oraz czas przetwarzania tych danych jest przez
nas wskazywany w regulaminie danego konkursu. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Udostępnianie zdjęć w ramach Serwisu

W ramach Serwisu Użytkownicy mają możliwość udostępniania zdjęć, czy też nagrań video, niektóre z nich mogą zawierać
wizerunek Użytkownika lub osób trzecich. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest dobrowolna zgoda Użytkownika (
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zdjęcia lub nagrania wideo Użytkownik udostępnia dobrowolnie oświadczając jednocześnie, że
nie narusza tym samym praw osób trzecich.

Dane dostępne publicznie

Po rejestracji konta inni użytkownicy mogą mieć dostęp do Twoich publicznych danych, takich jak: nazwa użytkownika,
wiek, miejscowość zamieszkania, zdjęcie, nazwa firmy oraz stanowisko pracy. Ponadto dostępna jest lista Twoich postów, a
także wpisów zamieszczonych na Twoim mikroblogu.

Profile na portalach społecznościach oraz branżowych

W ramach naszej działalności promocyjnej korzystamy z zewnętrznych serwisów społecznościowych oraz branżowych, takich
jak:

Za pomocą wymienionych serwisów przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające nasze profile, takie jak
komentarze, wiadomości, polubienia, statystyki dotyczące popularności naszych kanałów. Statystyki stanowią podsumowane
dane, z których możemy korzystać, aby uzyskać wiedzę na temat interakcji użytkowników prowadzonych przez nas stron oraz
innych osób zainteresowanych naszą działalnością. Statystyki danej strony mogą opierać się na danych osobowych, które
zostały zapisane w związku z wizytą lub interakcją osób na naszej stronie dla fanów lub treściami, które na niej
publikujemy. Ponadto w zakresie naszego kanału w serwisie Facebook jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie
danych z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) w rozumieniu art. 26
RODO i zawarliśmy w tym celu umowę z Facebook Ireland. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na dedykowanej
stronie informacyjnej znajdującej się tutaj. Podstawą prawną korzystania przez nas z wymienionych wyżej serwisów jest
nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a mianowicie korzystanie z nich jako kanałów
promocji naszej marki, publikowania informacji o naszej firmie i prowadzonej przez nas działalności, lepsze zrozumienie
zainteresowań osób, które śledzą nasze kanały, przedstawianie osobom zainteresowanym naszą działalnością informacji o
podejmowanych przez nas inicjatywach oraz innej aktywności. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych
osobowych dokonywanego przez administratorów wymienionych serwisów, którzy na swoich stronach posiadają odrębne polityki
prywatności. Bezpośrednie odnośniki do stosownych polityk zamieszczamy poniżej:

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe są przez nas przetwarzane do póki istnieją jednocześnie konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel i
podstawa prawna ich przetwarzania. Z tego powodu okresy przetwarzania poszczególnych kategorii danych różnią się od
siebie w zależności od kontekstu i okoliczności w jakich są przetwarzane.

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania;
 • W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes Twoje dane osobowe przetwarzamy
  przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do czasu złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec
  realizowanego przez nas przetwarzania;
 • Gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi niezbędność do zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy,
  dane są przetwarzane do czasu jej obowiązywania.
 • Gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi niezbędność do zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy,
  dane są przetwarzane do czasu jej obowiązywania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą
wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twoje prawa

Przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane, a w niektórych
przypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Na mocy RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (w razie ich przetwarzania na podstawie umowy lub zgody),
 • prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wobec marketingu bezpośredniego, profilowania, wobec
  przetwarzania realizowanego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, którego siedziba znajduje się przy ul. Stawki 2 w Warszawie),

Pamiętaj! Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania (co nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Skontaktuj się z nami w celu realizacji powyższych praw, a także w związku z żądaniem udostępnienia Ci szerszych
informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Napisz do nas na
[email protected].

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych (dostawców, podwykonawców, etc.), którym ujawniamy
dane osobowe. Należą do nich w szczególności:

 • Podmiotu odpowiedzialne za zarządzanie, obsługę, zabezpieczanie i konserwację systemów informatycznych i sprzętu;
 • Podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, marketingowe, doradcze, drukarskie, konsultacyjne, prawne, rekrutacyjne,
  czy też pocztowe;
 • Dostawcy usług poczty elektronicznej, oprogramowania chmurowego (systemy mailingowe, fakturowe, CRM, księgowe);
 • Dostawcy narzędzi internetowych i informatycznych z jakich korzystamy;
 • Pozostali podwykonawcy, którzy w trakcie świadczenia nam usług mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych;
 • W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowych, rozliczeniowych, lub księgowych Twoje dane mogą być
  przekazywane także do urzędów skarbowych.

Jako na dostawcy ciąży na nas prawny obowiązek ujawniania informacji dotyczących osób, których dane dotyczą, uprawnionym
organom lub instytucjom, bądź innym uprawnionym podmiotom, które zgłoszą takie żądanie i posiadają do tego odpowiednią
podstawę prawną.

Odbiorcy do, których przekazujemy dane osobowe:

Dane podmiotu Cel
Google
Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Mierzenie statystyk Serwisu (Google Analytics) oraz korzystanie z usług reklamowych (Google AdSense)
Hotjar Ltd.
Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta, Europe
Analityka UX
Mailgun
San Antonio HQ
112 E Pecan St, #1135
San Antonio, TX, 78205
Wysyłanie wiadomości e-mail
Cloudflare
Rue de la Loi 38
1000 Bruxelles
Cache oraz zabezpieczanie usługi przed atakami typu DDOS
Sentry
San Francisco, 45 Fremont Street, 8th Floor, United States
Logowanie błędów występujących w serwisie
Stripe Inc
354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States
Operator płatności
ERGOTAX Sp. z o.o.
Rysia 1a/pok.435, 53-656 Wrocław
Biuro rachunkowe
Typeform, S.L.
Carrer de Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spain
Obsługa badań, sondaży, ankiet
OVH Sp. z o. o
1801 McGill College Ave.
Suite 800
Montreal, Quebec H3A 2N4
Canada
Hosting serwisu i usługi chmurowe
IF.PL Sp. z o.o.
Świeradowska 47, 02-662 Warszawa</p>
Audyt i optymalizacja SEO

W związku z tym, że współpracujemy z podmiotami, które przetwarzają dane w tzw. państwach trzecich będziemy przekazywać
Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Te przypadki opisujemy w tabeli powyżej lub szczegółowych
klauzulach informacyjnych, które do Ciebie kierujemy. W związku z przekazaniem Twoich danych poza EOG, weryfikujemy, aby
podmioty, z którymi współpracujemy dawały gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w
szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do
zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie
na adres [email protected]

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, umieszczane,
przechowywane i odczytywane z urządzenia końcowego użytkownika Serwisu. Wykorzystywane są podczas, gdy Użytkownik
korzysta ze stron internetowych. Pliki cookies nie służą do identyfikacji tożsamości Użytkownika, ale pozwalają
rozpoznać jego urządzenie i odpowiednio wyświetlić zawartość strony internetowej dostosowaną do jego indywidualnych
preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (
persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności
tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

Pliki cookie mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia dostępnego na stronie
internetowej: https://www.google.com/ads/preferences/.

Ustawienia przeglądarki

Niektóre przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają zapisywanie i przechowywanie plików cookies i innych tego typu
technologii na urządzeniu końcowym użytkownika. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia zmian w domyślnych ustawieniach
przeglądarki. Najczęściej za pomocą ustawień przeglądarki użytkownik ma możliwość zarządzania obsługą plików cookies i
decydowania o tym czy przeglądarka ma je obsługiwać, czy też nie lub dopuszczać pojedyncze pliki cookies, albo pliki
cookies określonych kategorii (np. sesyjne, marketingowe, statystyczne). W poziomu ustawień przeglądarki istnieje także
możliwość usunięcia i blokowania plików cookies. Więcej informacji dla najczęściej wykorzystywanych przeglądarek
znajdziesz korzystając z odnośników zamieszczonych na liście poniżej:

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod
adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/, https://www.youronlinechoices.com/pl/.

Resetowanie zgód na pliki cookies

Jeśli chcesz zresetować swoje ustawienia dotyczące plików cookies i ponownie dokonać wyboru zgód, skorzystaj z poniższego linka:

https://4programmers.net/User/Privacy/Reset

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Konieczność aktualizowania niniejszej Polityki
prywatności może być spowodowana rozwojem naszej działalności, nawiązywaniem współpracy z nowymi podmiotami, rozwojem
technologii internetowej, zmianą prawa w zakresie nas dotyczącym. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały. Użytkownicy, którzy podali nam swój adres e-mail otrzymają od nas stosowną wiadomość, a pozostali
Użytkownicy znajdą stosowne (informacje na naszym mikroblogu](Blog).

Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 14 września 2023 roku.