B

heidi

<font size="3">Moduły Standardowe

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

<font size="4">B</span></span></span>


NazwaOpis
[[Perl/Moduły/B/B]]Moduł kompilatora Perl-a
[[Perl/Moduły/B/B::Asmdata]]Zawiera utworzone dane o operatorach Perla, używane w procesie generowania kodu bajtowego
[[Perl/Moduły/B/B::Assembler]]Tłumaczy język symbolicznt Perla, aby można było go używać gdziekolwiek
[[Perl/Moduły/B/B::Bblock]]Używany prze moduł B::CC w celu przemieszczania sie przez "podstawowe bloki" kodu
[[Perl/Moduły/B/B::Bytecode]]Wewnętrzny kod kompilatora, wykorzystywany do tworzenia kodu bajtowego Perla
[[Perl/Moduły/B/B::C]]Wewnętrzny kod kompilatora, wykorzystywany do tworzenia kodu źródłowego C
[[Perl/Moduły/B/B::CC]]Wewnętrzny kod kompilatora, wykorzystywany do tworzenia zoptymalizowanego kodu źródłowego C
[[Perl/Moduły/B/B::Concise]]Walk Perl syntax tree, printing concise info about ops
[[Perl/Moduły/B/B::Debug]]Walk Perl syntax tree, printing debug info about ops
[[Perl/Moduły/B/B::Deparse]]Perl compiler backend to produce perl code
[[Perl/Moduły/B/B::Disassembler]]Disassemble Perl bytecode
[[Perl/Moduły/B/B::Lint]]Perl lint
[[Perl/Moduły/B/B::Showlex]]Show lexical variables used in functions or files
[[Perl/Moduły/B/B::Stackobj]]Helper module for CC backend
[[Perl/Moduły/B/B::Stash]]show what stashes are loaded
[[Perl/Moduły/B/B::Terse]]Walk Perl syntax tree, printing terse info about ops
[[Perl/Moduły/B/B::Xref]]Generates cross reference reports for Perl programs
[[Perl/Moduły/B/Benchmark]]benchmark running times of Perl code
[[Perl/Moduły/B/ByteLoader]]load byte compiled perl code

0 komentarzy