PHP

Wczytywanie pliku *.sql do bazy danych

vegat

Popularnym sposobem na tworzenie "zrzutów" baz danych, jest zapisywanie poleceń języka SQL w postaci pliku *.sql (takią opcję umożliwia m.in. PHPMyAdmin). W tym artykule zaprezentujemy w jaki sposób odczytać zawartość takiego pliku (należy wysłać go na serwer), a następnie wysłać odpowiednie polecenia do bazy danych.

Formularz HTML będzie wyglądał następująco:

<form action="sql_read.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="sqlfile">
Dane bazy danych:
Host bazy danych: <input type="text" name="host">
Login bazy danych: <input type="text" name="login">
Hasło bazy danych: <input type="password" name="passwd">
Nazwa bazy danych: <input type="text" name="bazaname">
<input type="submit" name="send" value="Wyślij plik"> </form>

Teraz podstawowe uploadowanie. Będziemy zapisywać plik w katalogu <i>tmp</i>. Utwórz go w tym samym katalogu, co skrypt. Fragment kodu odpowiedzialny za wysłanie pliku:

```php
$sqlfile = $HTTP_POST_FILES['sqlfile']; //uchwyt pobranego pliku przekazujem do krótszej zmiennej 
if(isset($send)) { //wysłano dane formularzem

if(is_uploaded_file($sqlfile['tmp_name'])) { //jeśli plik jest gdzieś na serwerze 

if(move_uploaded_file($userfile['tmp_name'],'tmp/sql.sql')) 
echo '<p>Plik został zapisany na serwerze</p>'; 
} 
} 

Teraz odczytamy ten plik, podzielimy go na pojedyncze zapytania i je wykonamy:

if (file_exists('tmp/sql.sql'))
   {
     $sql = file('tmp/sql.sql'); // wczytaj plik do tablicy (jedna linia = jeden element tablicy)
     for ($i=0; $i<count($sql_file); $i++)
     {
       if ($sql[$i][0] != "#")//linia nie jest komentarzem
       {
         $sql_cmd .= $sql[$i];
       }
     }
     //znakiem ';' okreslającym koniec polecenia SQL rozdzielamy wszystkie zapytania
     $sql_cmd = split(';', $sql_cmd);
     $j = 1; // ilosc zapytan
     //lączymy się z bazą
     mysql_connect($host,$login,$passwd);
     mysql_select_db($bazaname);
     for ($i=0; $i<count($sql_cmd) -1; $i++)
     {
       if (!mysql_query($sql_cmd[$i]))
       {
         echo 'Zapytanie nr <b>' . $j . '</b>: błąd. MySQL zwraca:' . mysql_error() . '...<br>';
         $iserror=true;
       }
       ++$j;
     }
if ($iserror) echo "BŁĄD WPROWADZANIA DANYCH DO MYSQL - URUCHOM INSTALACJĘ PONOWNIE";
if (!$iserror) echo '<h3>Operacja instalowania tabel w bazie danych zakończona sukcesem!</H3>';
} else print "<h3>Bł?d - brak pliku ze zrzutem bazy danych!!! (sql.sql)</H3>";

I to jest cały kod naszego programiku - wystarczy utworzyć plik sql_read.php (+katalog tmp):

<?php

// SQL FILE READER v .1.0
// *** WRITTEN by Vegat
// www.vxcprogramming.prv.pl

$sqlfile = $HTTP_POST_FILES['sqlfile']; //uchwyt pobranego pliku przekazujem do krótszej zmiennej
if(isset($send)) { //wysłano dane formularzem

if(is_uploaded_file($sqlfile['tmp_name'])) { //jeśli plik jest gdzieś na serwerze

if(move_uploaded_file($sqlfile['tmp_name'],'tmp/sql.sql'))
echo 'Plik został zapisany na serwerze';
} else echo(' Błąd uploadu');

if (file_exists('tmp/sql.sql'))
   {
     $sql = file('tmp/sql.sql'); // wczytaj plik do tablicy (jedna linia = jeden element tablicy)
     for ($i=0; $i<count($sql_file); $i++)
     {
       if ($sql[$i][0] != "#")//linia nie jest komentarzem
       {
         $sql_cmd .= $sql[$i];
       }
     }
     //znakiem ';' okreslającym koniec polecenia SQL rozdzielamy wszystkie zapytania
     $sql_cmd = split(';', $sql_cmd);
     $j = 1; // ilosc zapytan
     //lączymy się z bazą
     mysql_connect($host,$login,$passwd);
     mysql_select_db($bazaname);
     for ($i=0; $i<count($sql_cmd) -1; $i++)
     {
       if (!mysql_query($sql_cmd[$i]))
       {
         echo 'Zapytanie nr <b>' . $j . '</b>: błąd. MySQL zwraca:' . mysql_error() . '...<br>';
         $iserror=true;
       }
       ++$j;
     }
if ($iserror) echo "BŁĄD WPROWADZANIA DANYCH DO MYSQL - URUCHOM INSTALACJĘ PONOWNIE";
if (!$iserror) echo '<h3>Operacja instalowania tabel w bazie danych zakończona sukcesem!</H3>';
} else print "<h3>Bł?d - brak pliku ze zrzutem bazy danych!!! (sql.sql)</H3>";
}
?>

<form action="sql_read.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="sqlfile">
<br><hr>Dane bazy danych:<br>
Host bazy danych: <input type="text" name="host"><br>
Login bazy danych: <input type="text" name="login"><br>
Hasło bazy danych: <input type="password" name="passwd"><br>
Nazwa bazy danych: <input type="text" name="bazaname"><br>
<input type="submit" name="send" value="Wyślij plik">
</form>
PHP

2 komentarzy

nie wiem. Zawsze wstawiałem <php> i </php> może chodzi o znacznik <? ??

dlaczego część jest pokolorowana a część nie?