PHP

Pobieranie pliku przez skrypt PHP z możliwością wznowienia przerwanego połączenia

piechnat

Jak wiadomo serwer HTTP zajmuje się udostępnianiem plików. Gdy klient (zazwyczaj przeglądarka internetowa) poprosi o jakiś dokument, serwer odsyła jego zawartość poprzedzoną nagłówkami HTTP informującymi o typie MIME czy też wielkości tego dokumentu. W momencie, gdy przeglądarka nie jest w stanie obsłużyć danego typu, wyświetla użytkownikowi komunikat pytający czy plik ma zostać zapisany na dysku. Aby za pomocą naszego skryptu PHP można było ściągnąć przykładowy 'plik.txt' z serwera HTTP należy oszukać przeglądarkę. Dać jej do zrozumienia, że skrypt, który właśnie pobiera jest załącznikiem. Robi się to poprzez nagłówek 'Content-Disposition' z wartością 'attachment'. Po nim należy podać nazwę załącznika, bo w przeciwnym wypadku domyślną nazwą naszego pliku będzie nazwa skryptu, który go wysłał. ```php header('Content-Disposition: attachment; filename=plik.txt'); ``` W następnej kolejności trzeba zmusić przeglądarkę do pokazania już wspomnianego pytania o zapis na dysk żeby 'plik.txt' nie został przez nią zwyczajnie wyświetlony. W nagłówku 'Content-Type' podajemy wartość 'application/x-unknown'. ```php header('Content-Type: application/x-unknown'); ``` Teraz, mimo że jest to zwyczajny 'plik.txt' przeglądarka nie wie o tym i jedyne co jej pozostaje to pobrać go i zapisać. Wystarczy już wysłać do niej zawartość 'plik.txt'. ```php if ($fp = fopen('plik.txt', 'rb')) { flock($fp, 1); echo(fread($fp, filesize('plik.txt'))); flock($fp, 3); fclose($fp); } ``` Co jednak, jeśli przez nasz skrypt PHP pobierany jest o wiele większy plik przy pomocy jakiegoś Download Acclerator'a i w trakcie tej operacji zostanie zerwane połączenie? Protokół HTTP 1.1 udostępnia mechanizmy umożliwiające ściągnięcie dowolnego fragmentu pliku. Niestety w naszym skrypcie one nie będą działały, dlatego trzeba je zaimplementować samemu, aby pozwolić klientowi na wznowienie pobierania. Po pierwsze trzeba dołączyć nagłówek 'Accept-Ranges'. Jak na razie jedyna dostępna dla niego wartość to bytes. Dzięki temu klient wie ze może prosić o wybrane fragmenty pliku. Wykonuje to wysyłając nagłówek 'Range' z wartością 'bytes=a-b', gdzie 'a' to pierwszy bajt, od którego chce rozpocząć pobieranie, natomiast 'b' to ostatni bajt, który jak wynika z moich obserwacji jest opcjonalny. Kiedy go nie ma serwer powinien zwrócić wszystko do końca pliku. Wartości te liczone są od zera, czyli pierwszy bajt pliku o wielkości 1024 to '0' a ostatni to '1023'. Nagłówek 'Range' dostępny jest w zmiennej '$_SERVER["HTTP_RANGE"]'. Cała sprawa polega już tylko na tym, aby wyciągnąć wartości, wykonać kilka obliczeń a następnie przesunąć wskaźnik do pobieranego pliku na wybrane przez klienta miejsce i wysłać mu tyle danych ile potrzebuje. Oczywiście należy go poinformować, co dokładnie jest mu wysyłane, mimo iż powinien pamiętać, o co przed chwilą prosił ;) W tym wypadku nie podaje się tak jak zwykle nagłówka 'HTTP/1.1 200 OK' tylko 'HTTP/1.1 206 Partial Content'. Parametry przesyłanych danych podaje się w 'Content-Range: bytes a-b/c', gdzie wartości 'a' i 'b' mają takie znaczenie jak poprzednio, natomiast 'c' to wielkość całego pliku. Należy zwrócić uwagę na to, że w takiej sytuacji wartość nagłówka 'Content-Length' nie powinna stanowić wielkości całego pliku a jedynie tej części która jest właśnie wysyłana. Przy żądaniu przez klienta ostatnich 400 bajtów z pliku o wielkości 1000 bajtów powinno to wyglądać tak: ```php header('HTTP/1.1 206 Partial Content'); header('Accept-Ranges: bytes'); header('Content-Range: bytes 600-999/1000'); header('Content-Length: 400'); ``` Poniżej znajduje się przykładowy skrypt, który wykonuje opisane przeze mnie czynności. Ścieżkę do pliku, który ma być ściągnięty należy podać w zmiennej 'file' w URLu. ```php <?php /* ----------------------------------------------------------------------- PHP File Downloader by Mateusz Piechnat [http://piechnat.prv.pl] ------------------------------------------------------------------------- */ define('ALLOWED_REFERRER', ''); define('ROOT_DIRECTORY', '.'); define('SEND_BUF_LEN', 1024 * 8); /* ---------------------------------------------------------------------- */ @set_time_limit(0); if (function_exists('apache_setenv')) @apache_setenv('no-gzip', 1); @ini_set('zlib.output_compression', 0); @ini_set('implicit_flush', 1); while (ob_get_level()) ob_end_clean(); ob_implicit_flush(1); /* ---------------------------------------------------------------------- */ $http_ref = strtoupper(@$_SERVER['HTTP_REFERER']); if (($http_ref !== '') && (ALLOWED_REFERRER !== '')) { if (strpos($http_ref, strtoupper(ALLOWED_REFERRER)) === false) { header('HTTP/1.1 500 Internal Server Error'); die('Internal server error.'); } } /* ---------------------------------------------------------------------- */ $file = @$_GET['file']; if (@get_magic_quotes_gpc()) $file = stripslashes($file); $root_dir = realpath(ROOT_DIRECTORY); $file = realpath($root_dir . '/' . $file); if ((strpos($file, $root_dir) !== 0) || (! is_file($file))) { header('HTTP/1.1 404 File Not Found'); die('File not found.'); } /* ---------------------------------------------------------------------- */ $fname = basename($file); $fsize = filesize($file); $ftime = filemtime($file); $fmime = ''; $range = @$_SERVER['HTTP_RANGE']; $r_start = 0; $c_length = $fsize; /* ---------------------------------------------------------------------- */ if (preg_match('/bytes=([0-9]*)-([0-9]*)/', $range, $tmp)) { $r_start = (int) $tmp[1]; $r_stop = (int) $tmp[2]; if ($r_stop < $r_start) $r_stop = $fsize - 1; $c_length = $r_stop - $r_start + 1; header('HTTP/1.1 206 Partial Content'); header('Content-Range: bytes ' . $r_start . '-' . $r_stop . '/' . $fsize); } else { header('HTTP/1.1 200 OK'); } /* ---------------------------------------------------------------------- */ if (function_exists('mime_content_type')) { $fmime = mime_content_type($file); } else if (function_exists('finfo_file')) { $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME); $fmime = finfo_file($finfo, $file); finfo_close($finfo); } if ($fmime == '') { $fmime = 'application/force-download'; } /* ---------------------------------------------------------------------- */ header('Accept-Ranges: bytes'); header('Last-Modified: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', $ftime) . ' GMT'); header('Pragma: public'); header('Expires: 0'); header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0'); header('Cache-Control: private', false); header('Content-Description: File Transfer'); header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $fname . '"'); header('Content-Type: ' . $fmime); header('Content-Transfer-Encoding: binary'); header('Content-Length: ' . $c_length); flush(); /* ---------------------------------------------------------------------- */ if ($fp = @fopen($file, 'rb')) { @flock($fp, 1); @fseek($fp, $r_start); while ((! feof($fp)) && ($c_length > SEND_BUF_LEN)) { print(fread($fp, SEND_BUF_LEN)); $c_length = $c_length - SEND_BUF_LEN; flush(); if (connection_status() != 0) break; } if ((! feof($fp)) && (connection_status() == 0)) { print(fread($fp, $c_length)); flush(); } @flock($fp, 3); @fclose($fp); } /* ---------------------------------------------------- END OF SCRIPT --- */ ``` pozdrawiam... Mateusz Piechnat

PHP

12 komentarzy

        flock($fp, 1);
        echo(fread($fp, filesize('plik.txt')));
        flock($fp, 3);
        fclose($fp);

dla dużych plików, jest to sposób raczej wątpliwy :D Łatwo przekroczyć limity pamięci.

Lepiej wysyłać metodą:

while (!feof($f))
{
    echo fread($f, 512 * 1024);
}

Artykuł bardzo dobry. Nasuwa mi się jednak pytanie: Jak wysłać tym plik większy niż 128 MB ?

http://elouai.com/force-download.php
o wiele lepszy, bo jak mam hosting PHP z ograniczeniem na fopen() .....

fajne tylko nie pozwala na wpisanie w file pełnego adresu (jakbym chcial pobrac plik z innego serwera?)

nie wiem czy tylko u mnie ale ow skrypt ma problemy w ie... mianowicie ak zalduej strone to moge pobrac plik ale jak klikne anuluj albo plik pobierze sie w calosci tak ie odmawia wspolpracy z witryna z ktorej pobieral ow plik.. jakies koncepcje ?

a co jeżeli nie mam dostępu do pliku - jest na innym serwerze ??

Przydatne - i dobrze napisane, w przeciwieństwie do wielu przykładów takich skryptów. Szkoda tylko, że ten sposób cholernie obciąża serwer jak więcej ludzi coś dużego ściąga....

super! licencja GNU mam nadzieję ?

Artykuł klasa, ale kilka komentarzy w kodzie by nie zaszkodziło...

bardzo ciekawe!! Jak zwykle piechnat trafia w 10! i ciekawe i przydatne.. (przynajmniej mi). Dziękuje :D

jak ty cos dodasz to zawsze sie przyda....