PHP

Pobieranie pliku przez skrypt PHP z możliwością wznowienia przerwanego połączenia

piechnat

Jak wiadomo serwer HTTP zajmuje się udostępnianiem plików. Gdy klient (zazwyczaj przeglądarka internetowa) poprosi o jakiś dokument, serwer odsyła jego zawartość poprzedzoną nagłówkami HTTP informującymi o typie MIME czy też wielkości tego dokumentu. W momencie, gdy przeglądarka nie jest w stanie obsłużyć danego typu, wyświetla użytkownikowi komunikat pytający czy plik ma zostać zapisany na dysku.

Aby za pomocą naszego skryptu PHP można było ściągnąć przykładowy 'plik.txt' z serwera HTTP należy oszukać przeglądarkę. Dać jej do zrozumienia, że skrypt, który właśnie pobiera jest załącznikiem. Robi się to poprzez nagłówek 'Content-Disposition' z wartością 'attachment'. Po nim należy podać nazwę załącznika, bo w przeciwnym wypadku domyślną nazwą naszego pliku będzie nazwa skryptu, który go wysłał.

  header('Content-Disposition: attachment; filename=plik.txt');

W następnej kolejności trzeba zmusić przeglądarkę do pokazania już wspomnianego pytania o zapis na dysk żeby 'plik.txt' nie został przez nią zwyczajnie wyświetlony. W nagłówku 'Content-Type' podajemy wartość 'application/x-unknown'.

  header('Content-Type: application/x-unknown');

Teraz, mimo że jest to zwyczajny 'plik.txt' przeglądarka nie wie o tym i jedyne co jej pozostaje to pobrać go i zapisać. Wystarczy już wysłać do niej zawartość 'plik.txt'.

  if ($fp = fopen('plik.txt', 'rb'))
  {
    flock($fp, 1);
    echo(fread($fp, filesize('plik.txt')));
    flock($fp, 3);
    fclose($fp);
  }

Co jednak, jeśli przez nasz skrypt PHP pobierany jest o wiele większy plik przy pomocy jakiegoś Download Acclerator'a i w trakcie tej operacji zostanie zerwane połączenie? Protokół HTTP 1.1 udostępnia mechanizmy umożliwiające ściągnięcie dowolnego fragmentu pliku. Niestety w naszym skrypcie one nie będą działały, dlatego trzeba je zaimplementować samemu, aby pozwolić klientowi na wznowienie pobierania.

Po pierwsze trzeba dołączyć nagłówek 'Accept-Ranges'. Jak na razie jedyna dostępna dla niego wartość to bytes. Dzięki temu klient wie ze może prosić o wybrane fragmenty pliku. Wykonuje to wysyłając nagłówek 'Range' z wartością 'bytes=a-b', gdzie 'a' to pierwszy bajt, od którego chce rozpocząć pobieranie, natomiast 'b' to ostatni bajt, który jak wynika z moich obserwacji jest opcjonalny. Kiedy go nie ma serwer powinien zwrócić wszystko do końca pliku. Wartości te liczone są od zera, czyli pierwszy bajt pliku o wielkości 1024 to '0' a ostatni to '1023'. Nagłówek 'Range' dostępny jest w zmiennej '$_SERVER["HTTP_RANGE"]'.

Cała sprawa polega już tylko na tym, aby wyciągnąć wartości, wykonać kilka obliczeń a następnie przesunąć wskaźnik do pobieranego pliku na wybrane przez klienta miejsce i wysłać mu tyle danych ile potrzebuje. Oczywiście należy go poinformować, co dokładnie jest mu wysyłane, mimo iż powinien pamiętać, o co przed chwilą prosił ;) W tym wypadku nie podaje się tak jak zwykle nagłówka 'HTTP/1.1 200 OK' tylko 'HTTP/1.1 206 Partial Content'. Parametry przesyłanych danych podaje się w 'Content-Range: bytes a-b/c', gdzie wartości 'a' i 'b' mają takie znaczenie jak poprzednio, natomiast 'c' to wielkość całego pliku. Należy zwrócić uwagę na to, że w takiej sytuacji wartość nagłówka 'Content-Length' nie powinna stanowić wielkości całego pliku a jedynie tej części która jest właśnie wysyłana. Przy żądaniu przez klienta ostatnich 400 bajtów z pliku o wielkości 1000 bajtów powinno to wyglądać tak:

  header('HTTP/1.1 206 Partial Content'); 
  header('Accept-Ranges: bytes'); 
  header('Content-Range: bytes 600-999/1000'); 
  header('Content-Length: 400');

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt, który wykonuje opisane przeze mnie czynności. Ścieżkę do pliku, który ma być ściągnięty należy podać w zmiennej 'file' w URLu.

<?php /* -----------------------------------------------------------------------

    PHP File Downloader by Mateusz Piechnat
    [http://piechnat.prv.pl]

  ------------------------------------------------------------------------- */

  define('ALLOWED_REFERRER', '');
  define('ROOT_DIRECTORY', '.');
  define('SEND_BUF_LEN', 1024 * 8);

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  @set_time_limit(0);
  if (function_exists('apache_setenv')) @apache_setenv('no-gzip', 1);
  @ini_set('zlib.output_compression', 0);
  @ini_set('implicit_flush', 1);
  while (ob_get_level()) ob_end_clean();
  ob_implicit_flush(1);

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  $http_ref = strtoupper(@$_SERVER['HTTP_REFERER']);

  if (($http_ref !== '') && (ALLOWED_REFERRER !== ''))
  {
    if (strpos($http_ref, strtoupper(ALLOWED_REFERRER)) === false)
    {
      header('HTTP/1.1 500 Internal Server Error');
      die('Internal server error.');
    }
  }

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  $file = @$_GET['file'];
  if (@get_magic_quotes_gpc()) $file = stripslashes($file);

  $root_dir = realpath(ROOT_DIRECTORY);
  $file = realpath($root_dir . '/' . $file);

  if ((strpos($file, $root_dir) !== 0) || (! is_file($file)))
  {
    header('HTTP/1.1 404 File Not Found');
    die('File not found.');
  }

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  $fname = basename($file);
  $fsize = filesize($file);
  $ftime = filemtime($file);

  $fmime = '';
  $range = @$_SERVER['HTTP_RANGE'];

  $r_start = 0;
  $c_length = $fsize;

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  if (preg_match('/bytes=([0-9]*)-([0-9]*)/', $range, $tmp))
  {
    $r_start = (int) $tmp[1];
    $r_stop = (int) $tmp[2];
    if ($r_stop < $r_start) $r_stop = $fsize - 1;
    $c_length = $r_stop - $r_start + 1;

    header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
    header('Content-Range: bytes ' .
      $r_start . '-' . $r_stop . '/' . $fsize);
  }
  else
  {
    header('HTTP/1.1 200 OK');
  }

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  if (function_exists('mime_content_type'))
  {
    $fmime = mime_content_type($file);
  }
  else if (function_exists('finfo_file'))
  {
    $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME);
    $fmime = finfo_file($finfo, $file);
    finfo_close($finfo);
  }
  if ($fmime == '')
  {
    $fmime = 'application/force-download';
  }

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  header('Accept-Ranges: bytes');
  header('Last-Modified: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', $ftime) . ' GMT');
  header('Pragma: public');
  header('Expires: 0');
  header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
  header('Cache-Control: private', false);
  header('Content-Description: File Transfer');
  header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $fname . '"');
  header('Content-Type: ' . $fmime);
  header('Content-Transfer-Encoding: binary');
  header('Content-Length: ' . $c_length);

  flush();

  /* ---------------------------------------------------------------------- */

  if ($fp = @fopen($file, 'rb'))
  {
    @flock($fp, 1);
    @fseek($fp, $r_start);
    while ((! feof($fp)) && ($c_length > SEND_BUF_LEN))
    {
      print(fread($fp, SEND_BUF_LEN));
      $c_length = $c_length - SEND_BUF_LEN;
      flush();
      if (connection_status() != 0) break;
    }
    if ((! feof($fp)) && (connection_status() == 0))
    {
      print(fread($fp, $c_length));
      flush();
    }
    @flock($fp, 3);
    @fclose($fp);
  }

  /* ---------------------------------------------------- END OF SCRIPT --- */

Pozdrawiam, Mateusz Piechnat

PHP

12 komentarzy

jak ty cos dodasz to zawsze sie przyda....

bardzo ciekawe!! Jak zwykle piechnat trafia w 10! i ciekawe i przydatne.. (przynajmniej mi). Dziękuje :D

Artykuł klasa, ale kilka komentarzy w kodzie by nie zaszkodziło...

super! licencja GNU mam nadzieję ?

Przydatne - i dobrze napisane, w przeciwieństwie do wielu przykładów takich skryptów. Szkoda tylko, że ten sposób cholernie obciąża serwer jak więcej ludzi coś dużego ściąga....

a co jeżeli nie mam dostępu do pliku - jest na innym serwerze ??

nie wiem czy tylko u mnie ale ow skrypt ma problemy w ie... mianowicie ak zalduej strone to moge pobrac plik ale jak klikne anuluj albo plik pobierze sie w calosci tak ie odmawia wspolpracy z witryna z ktorej pobieral ow plik.. jakies koncepcje ?

fajne tylko nie pozwala na wpisanie w file pełnego adresu (jakbym chcial pobrac plik z innego serwera?)

http://elouai.com/force-download.php
o wiele lepszy, bo jak mam hosting PHP z ograniczeniem na fopen() .....

Artykuł bardzo dobry. Nasuwa mi się jednak pytanie: Jak wysłać tym plik większy niż 128 MB ?

    flock($fp, 1);
    echo(fread($fp, filesize('plik.txt')));
    flock($fp, 3);
    fclose($fp);

dla dużych plików, jest to sposób raczej wątpliwy :D Łatwo przekroczyć limity pamięci.

Lepiej wysyłać metodą:

while (!feof($f))
{
  echo fread($f, 512 * 1024);
}