PHP

Krótki wstęp do biblioteki PDO

zorobabel

PDO jest skrótem od PHP Data Objects. Jest to całkiem nowy interfejs języka PHP (dostępny od wersji 5.1) przeznaczony do komunikacji z bazami danych, po raz pierwszy napisany wyłącznie w OOP. Niewątpliwą zaletą tej biblioteki jest możliwość obsługi różnych baz danych i to bez większych zmian kodu!!! Należy przy tym w zasadzie pamiętać tylko o różnicach w implementacji języka SQL w różnych silnika BD. Dzięki PDO możemy tworzyć, łatwo, szybko i przyjemnie bezpieczne i wydajne programy wykorzystujące potencjał baz danych. Zatem do rzeczy...

  1. Nawiązywanie połączenia
  2. Obsługa zapytań
  3. Bindowanie
  4. Bardziej zaawansowany przykład
PHP

1 komentarz

To wszystko? Nie mozna tego nazwac artykulem :]