PHP

Jak poprawnie użyć funkcji rename

kafar610

Witam
Stworzyłem kod który wysyła obrazki na serwer, i chciałbym aby ich nazwy się zmieniały przed przeniesieniem do folderu.


 <?php
if (isset($_POST['submit'])) {

//definicja stalych
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 'on');

 define('HOST', '...');
 define('USER', 'kafar_2');
 define('PASSWORD', '...');
 define('NAZWA_BAZY', 'kafar_2');
 define('PORT', '3307');

define('GW_LOKALIZACJA', 'images/');
 define('GW_MAXFILESIZE', 5242880);   // 5000 kilobajtow. 5mb
$img = $_FILES['image'];

  //walidacja start
  if ((empty($image))) {

  echo "Nie wstawiłes zdjecia";

  }

  //walidacja end
//wykoananie skryptu
  if ((!empty($image))) {

    foreach ($img['tmp_name'] as $key => $tmp_name) {

$image = $_FILES['image']['name'][$key];
$image_type = $_FILES['image']['type'][$key];
$image_size = $_FILES['image']['size'][$key]; 
$id= 0;
$image1 = $_FILES['image']['name'];
$image2 = $img['name'] . $id;

    if (($image_type == 'image/gif') || ($image_type == 'image/jpeg') || ($image_type == 'image/pjpeg') || ($image_type == 'image/png')) {

      if (($image_size > 0) && ($image_size <= GW_MAXFILESIZE)) {

      // Przenoszenie plików do docelowego katalogu. 
      $target = GW_LOKALIZACJA . $image;

          rename($image, $image . $id);

          if (move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'][$key], $target)) {  

          $connect = mysqli_connect(HOST, USER, PASSWORD, NAZWA_BAZY, PORT)
          or die('Brak połączenia z serwerem MySQL'); 

            echo 'Połączenie nawiązane<br />';

            // dodajemy rekord do bazy 

            $ins = "INSERT INTO obrazki VALUES ('$id',NOW(), '$image' )";

              mysqli_query($connect, $ins);
              $query = mysqli_query($connect, $ins); 

                  if ($query) 
                  {
                   echo 'Dane zostały wpisane do bazy <br />';
                  }
                   else  
                   echo 'Błąd przy dodawaniu rekordów do bazy <br />';

                  //echo '<img src="' . GW_LOKALIZACJA . $image . '" width="500px" heith="500px" alt="image" /></p>';

                  echo 'Nazwa: ' . $img['name'][$key] . '<br/>';
                  echo 'Rozmiar: ' . $img['size'][$key] . '<br/>';
                  echo '<img src="' . GW_LOKALIZACJA . $image . '" width="500px" heith="500px" alt="image" /></p>';

                  mysqli_close($connect); 
}
}
else
echo "Obrazek nie moze być wiekszy niż 5 mb";
}
else 
echo "Przesłany plik nie jest obrazekiem!!! <br /> Dostępne rozszerzenia: .gif, .jpeg, .pjpeg, .png ";
}
}
}
//wykoananie skryptu
?>

Jak widać już próbowałem zastosować ta funkcje lecz wywala błąd "rename(oc.jpg,oc.jpg0) [function.rename]: No such file or directory"
Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam Darek

PHP

0 komentarzy