PHP

Framework Zend this->url->toRoute nie działa

Div

Witam!
Mam problem jak chce przekierowac akcje z addAction() do indexAction() co w rezultacie daje mi "white page"


public function addAction()
class ProductController extends AbstractActionController
{

  public function indexAction()
  {
    $objectManager = $this
    ->getServiceLocator()
    ->get('Doctrine\ORM\EntityManager');

  return new ViewModel(array('Products' => $Products = $objectManager->getRepository("Application\Entity\Product")->findAll(),));
  }

  public function addAction()
  {
  return $this->redirect()->toRoute('product', array(
        'action' => 'index'
      ));
  }
}
?>

W czym może byc problem ?

PHP

0 komentarzy