PHP

Framework Zend this->url->toRoute nie działa

Div

Witam!
Mam problem jak chce przekierowac akcje z addAction() do indexAction() co w rezultacie daje mi "white page"

 
public function addAction()
class ProductController extends AbstractActionController
{
 
    public function indexAction()
    {
       $objectManager = $this
        ->getServiceLocator()
        ->get('Doctrine\ORM\EntityManager');
 
    return new ViewModel(array('Products' =>  $Products = $objectManager->getRepository("Application\Entity\Product")->findAll(),));
    }
 
    public function addAction()
    {
    return $this->redirect()->toRoute('product', array(
                'action' => 'index'
            ));
    }
}
?>

W czym może byc problem ?

PHP

0 komentarzy