PHP » FAQ

Jak zamienić znaki końca linii na tag

piechnat

Można skorzystać z funkcji nl2br():

$zmienna = nl2br($zmienna);

Nie usuwa ona jednak znaków końca linii (\r i \n), a jedynie dopisuje po nich tag <br />;
Aby wykonać zamierzoną operację można posłużyć się własną funkcją:

function my_nl2br($str) 
{
  $str = str_replace("\r", '', $str);
  $str = str_replace("\n", '<br />', $str);
  return $str;
}

$zmienna = my_nl2br($zmienna);
FAQ

0 komentarzy