PHP » FAQ

Jak zagwiazdkować pierwszy ciąg znaków z hostu lub IP

mleczasz

Przyjmijmy, że do zmiennej $host przypisujemy host lub IP:
No i kod:

$tbl = explode('.', $host);  // Podzielenie zmiennej $host na tablice
$tbl[0]='***';  // Zagwiazdkowanie pierwszego ciagu
$host2 = implode('.', $tbl);  // Zlaczenie elementow tablicy w calosc
echo $host2; // Wyswietlenie hostu lub ip z zagwiazdkowanym pierwszym ciagiem
FAQ

3 komentarzy

a z konca ip mozna np tak:

$oldip = "10.20.30.40";
$newip = substr($oldip, 0, strrpos($oldip[2], ".")).".***";
echo $oldip;

oczywiście poprawka: $newip = substr($oldip, 0, strrpos($oldip, ".")).".***";

;)

z konca ip mozna tez tak:

$ip="$REMOTE_ADDR";
$t=explode(".", $ip);
$t[count($t)-1]="***";
$new=implode(".", $t);
echo "ip: $ip";
echo "ip zagwiastkowane: $new";