PHP » FAQ

Jak wybrać bazę w MySQL

DarkSpirit

Prototyp: mysql_select_db([nazwa_bazy], [identyfikator_połączenia]);

Służy do tego funkcja mysql_select_db. Funkcja ta ma dwa parametry, pierwszy z nich określa, z którą bazą danych chcemy się połączyć. Przykładowe użycie:
mysql_select_db('challenge');

Drugi parametr jest optymalny i służy do wybrania połączenia, z którego chcemy wybrać bazę, jeśli nie podamy nic, baza zostanie wybrana z ostatniego nawiązanego połączenia. Jeśli chcemy wybrać bazę o nazwie challenge z połączenia o identyfikatorze $db, funkcję formatujemy w ten sposób:
mysql_select_db('challenge', $db); [color=blue][/color]

FAQ

2 komentarzy

wszytkie twoje wskazowki za "bardzo" czytelne ehh

hmm,
gdzie indziej wyglądało to trochę ładniej ale może uda mi się to jakoś zmienić :)