PHP FAQ

Jak wyświetlić z pliku linie zawierające szukane słowo

piechnat

Prosty przykład wygląda następująco:

<?php
function   searchFile($file,   $query)   {
$tab   =   array();
if($fp   =   @fopen($file,   'r'))   {
flock($fp,   1);
while(!feof($fp))   {
$linia   =   chop(fgets($fp,   8192));
if(eregi("^(.*   )?".$query."(   .*)?$",   $linia))
$tab[]   =   $linia;
}
flock($fp,   3);
fclose($fp);
}
return   $tab;
}
 
$matches   =   searchFile('plik.txt',   'jakieś_słowo');
for($i   =   0;   $i   <   count($matches);   $i++)
echo   $matches[$i].'<br  />';
?>
FAQ

3 komentarzy

Możesz płacić za serwer :P

Tylko poprawiona składnia, znaki specjalne

eeee....

co to : &ltbr&gt'; ? ;-)

chyb przydalaby sie poprawka ;-)