PHP » FAQ

Jak wyświetlić z pliku linie zawierające szukane słowo

piechnat

Prosty przykład wygląda następująco:

<?php
function  searchFile($file,  $query)  {
$tab  =  array();
if($fp  =  @fopen($file,  'r'))  {
flock($fp,  1);
while(!feof($fp))  {
$linia  =  chop(fgets($fp,  8192));
if(eregi("^(.*  )?".$query."(  .*)?$",  $linia))
$tab[]  =  $linia;
}
flock($fp,  3);
fclose($fp);
}
return  $tab;
}

$matches  =  searchFile('plik.txt',  'jakieś_słowo');
for($i  =  0;  $i  <  count($matches);  $i++)
echo  $matches[$i].'<br />';
?>
FAQ

3 komentarzy

eeee....

co to : &ltbr&gt'; ? ;-)

chyb przydalaby sie poprawka ;-)

Tylko poprawiona składnia, znaki specjalne

Możesz płacić za serwer :P