PHP » FAQ

Jak wyświetlić na stronie przybliżoną ilość osób on-line

piechnat

Poniższa funkcja zwraca tablicę, której pierwszym elementem jest
ilość wszystkich odwiedzin, drugim elementem jest ilość odwiedzin w
danym dniu natomiast trzeci element podaje przybliżoną ilość
użytkowników przeglądających stronę (on-line).

<?php
  function counter($t1=300,$t2=3600,$f="./counter.tmp"){
    global $HTTP_COOKIE_VARS; 
    $a=getenv("REMOTE_ADDR");
    $t=time();
    $p=fopen($f,"a+");
    flock($p,2);
    $h=array_pad(explode("|",chop(fgets($p,100))),4,0);
    while(!feof($p)){
      $e=explode("|",$m=chop(fgets($p,100)));
      if($e[1]>$t&&$e[0]!=$a)$b[]=$m;
    }    
    $b[]=$a."|".($t+$t1);
    $h[0]=count($b);
    if(!$HTTP_COOKIE_VARS["lastvisit"]){
      $h[1]++;
      $h[2]++;
      if($h[3]!=($d=date("d"))){
        $h[2]=1;
        $h[3]=$d;
      }
    }
    setcookie("lastvisit",1,$t+$t2);
    ftruncate($p,0);
    fputs($p,join("|",$h)."\n".join("\n",$b));
    flock($p,3);
    fclose($p);
    return array($h[1],$h[2],$h[0]);
  }
?>

Do funkcji wprowadzić można trzy opcjonalne parametry:

 1. Czas przez jaki użytkownik jest traktowany jako obecny na stronie.
  • domyślnie jest to 300 sekund czyli 5 minut
  • parametr potrzebny do działania licznika on-line
 2. Czas przez jaki licznik wszystkich odwiedzin nie zostanie podwyższony
  przy np. przeładowaniu czy odświeżeniu strony.
  • wartość ta ustawia czas 'życia' cookie w przeglądarce
  • w przeglądarce z wyłączoną obsługą cookie mechanizm nie zadziała
 3. Nazwa pliku przechowującego dane (domyślnie "./counter.tmp")
  • katalog ze skryptem musi mieć ustawione odpowiednie prawa do zapisu plików

Przykład użycia:

$tab = counter();
echo "Odwiedzin: $tab[0], Dzisiaj: $tab[1], On-line: $tab[2]";

Chciałem jeszcze zaznaczyć, że nie jestem pewien nieomylności tego rozwiązania.
Napisałem je dla własnych potrzeb i umieściłem w FAQ w celu podzielenia się
z innymi moimi spostrzeżeniami.

FAQ

0 komentarzy