PHP » FAQ

Jak wyświetlić ile dni, godzin, minut i sekund upłynęło od podanej daty

piechnat

W PHP czas podawany jest w formacie UNIX'owym czyli w ilości sekund,
które upłynęły od daty pierwszego stycznia 1970 roku.
A więc...

<?
 //przekształcamy datę w przeszłości do formatu unix'owego
  $data = strtotime("2003-02-08 12:32:30");
 //pobieramy bieżący czas
  $teraz = time(); 
 //różnice dzielimy przez jeden dzień czyli 60 s. * 60 m. * 24 godz.
  $dni_r = ($teraz - $data) / (60 * 60 * 24);
 //część całkowita z dzielenia to liczba dni 
  $dni_c = floor($dni_r);
 //resztę z dzielenia mnożymy przez dobę 
  $godzin_r = ($dni_r - $dni_c) * 24; 
 //część całkowita z mnożenia to liczba godzin 
  $godzin_c = floor($godzin_r);
 //resztę mnożymy przez godzinę
  $minut_r = ($godzin_r - $godzin_c) * 60;
 //część całkowita to liczba minut
  $minut_c = floor($minut_r);
 //część całkowita reszty pomnożonej przez minutę to liczba sekund
  $sekund_c = floor(($minut_r - $minut_c) * 60);

 echo "Od daty ".date("Y-m-d H:i:s", $data)." upłynęło:&ltbr&gt";
 echo "Dni: $dni_c, Godzin: $godzin_c, Minut: $minut_c, Sekund: $sekund_c";
?>
FAQ

0 komentarzy