PHP » FAQ

Jak wyświetlić czas w jakim została wygenerowana strona

piechnat

Należy skorzystać z funkcji microtime(), która zwraca string
w formacie 'msek sek', gdzie 'sek' to ilość sekund liczona od
1 stycznia 1970 roku, a 'msek' to część tej liczby po przecinku.

Gdzieś na samym początku naszego dokumentu wstawiamy taki kod:

function pobierz_microczas() {
list($msek, $sek) = explode(" ", microtime());
return ((float)$msek + (float)$sek);
}

$czas_poczatku = pobierz_microczas();

... a następnie pod koniec dokumentu:

$czas_konca = pobierz_microczas();

$czas_trwania = round($czas_konca - $czas_poczatku, 2);

//drugi parametr funkcji round() powoduje zaokrąglenie wyniku
//do dwóch miejsc po przecinku

echo 'Strona wygenerowana w '.$czas_trwania.' sek.';

i to by było na tyle...

FAQ

4 komentarzy

genialne w prostocie :P

"Potęga prostoty, czyli ..." :)

$time_start = microtime(true);
// ....
$time_end = microtime(true);
$time = round($time_end - $time_start, 3);
echo "strona wygenerowana w ".$time." sek";