PHP » FAQ

Jak usunąć dziwne slesze ze zmiennej przesłanej formularzem

piechnat

Służy do tego funkcja stripslashes() zwracając
string bez backslashes znajdujących się przed
znakami " ' " i " \ ". Podwójne backslashes
" \\ " zamieniane są na pojedyncze " \ ".

$zmienna = stripslashes($zmienna);

Instnieje jeszcze funkcja o odwrotnym działaniu
o nazwie addslashes().

FAQ

0 komentarzy