PHP » FAQ

Jak uruchomić program na serwerze poprzez skrypt PHP

piechnat

Do wykonywania dowolnych komend na serwerze służy funkcja exec(). Jej pierwszym argumentem jest polecenie natomiast drugim tablica, do której zostaje zapisany zwrot interpretatora poleceń. Kolejne linie zapisane są w kolejnych elementach tablicy.

Jeżeli uruchomimy w ten sposób program, to strona nie załaduje się do momentu zakończenia pracy tego programu.

Poniżej przedstawiony jest prosty skrypt umożliwiający wpisywanie komendy w formularzu.

<html>
 <body>
  <code>
   <form action="<? echo $PHP_SELF ?>" method="post">
    Wykonaj: <input type="text" name="com" size="60">
   </form>
  <pre>
   <?php
     $com = stripslashes($_POST["com"]);
     if($com != "") {
       echo "Komenda: $com\\n\\n";
       exec($com, $tab);
       echo htmlspecialchars(join("\\n", $tab));
     }
   ?></pre>
 </body>
</html>

Zobacz też:

FAQ

4 komentarzy

Poprzez pisze się razem :D

mozna by jeszcze wspomniec o ``, system() i passthru()...