PHP » FAQ

Jak stworzyć tablicę z elementów uzyskanych z zapytania SELECT do MySQL

DarkSpirit

Prototyp: mysql_fetch_array([wynik_zapytania]);

Służy do tego funkcja mysql_fetch_array. Funkcja ta pobiera jeden wiersz ze zbioru wynikowego zapytania i tworzy z niego tablicę asocjacyjną. Przykładowe użycie:

$query = mysql_query("select tytul, id from tabela");
//$query - wynik zapytania MySQL
while($wiersz = mysql_fetch_array($query)) { 
    echo $wiersz['id'] , $wiersz['tytul'] , '<br />'; 
}

Wersja dla PDO:

$query = $dbh->query('select tytul, id from tabela');
//$query - zwrócony wynik zapytania, w formie obiektu
while($wiersz= $query->fetch()){
    echo $wiersz['id'] , $wiersz['tytul'] , '<br/>';
}
FAQ

0 komentarzy