PHP » FAQ

Jak pobrać rozmiar bazy danych (mySQL)

chmolu

Poniższy kod pobiera rozmiar (w bajtach) wskazanej bazy danych:

$db_size = 0;

$res = mysql_query('SHOW TABLE STATUS FROM nazwa_bazy');
while($row = mysql_fetch_array($res))
{
  $db_size += $row['Data_length'] + $row['Index_length'];
}

echo 'Rozmiar bazy danych wynosi: ' . ($db_size / 1024) . 'kB';

Jednak powyższego zapytania można użyć w celu uzyskania wielu innych ciekawych informacji na temat tabel w bazie. Strukturę zwracanej tablicy otyrzmasz wykonując:


print '<pre>';
print_r($row);
print '</pre>';

To by było na tyle :)

FAQ

0 komentarzy