PHP » FAQ

Jak pobrać parametr zapytania z adresu URL bieżącego dokumentu

piechnat

Parametr ten znajduje się w zmiennej $QUERY_STRING
lub w tablicy $HTTP_SERVER_VARS["QUERY_STRING"].

Adres URL zakodowany jest w specjalny sposób. Aby rozkodować
go do postaci w której np. %20 jest normalną spacją, należy
użyć funkcji urldecode(), np.:

$zapytanie = urldecode($QUERY_STRING);

FAQ

1 komentarz

Dobrze wiedzieć ;)