PHP » FAQ

Jak pobrać objętość pliku znajdującego się na innym serwerze

piechnat

Można posłużyć się funkcją remote_file_size() która zwróci
rozmiar pliku w bajtach. Funkcja nie zadziała na pliku
lokalnym jeśli nie podamy pełnego adresu URL.

<?php

 function remote_file_size($fname) {
   $url = parse_url($fname);
   if($fp = @fsockopen($url['host'], 80)) {
     fputs($fp, "HEAD ".$url['path']."?".$url['query']." ".
           "HTTP/1.0\r\nHost: ".$url['host']."\r\n\r\n");
     if(eregi("200 OK", fgets($fp, 1024))) 
       while(!feof($fp)) $head .= fgets($fp, 1024); 
     fclose($fp);
     if(eregi("Content-Length: ([0-9]+)", $head, $match)) 
       return $match[1];
   } 
   if($fp = @fopen($fname, "rb")) {
     $fsize = 0;
     while($buf = fread($fp, 1024)) $fsize += strlen($buf);
     fclose($fp); 
     return $fsize;
   } 
   return false;
 }

?>

Przykład wyświetlenia objętości tego artykułu:

 echo remote_file_size("http://4programmers.net/view_faq.php?id=273");

Do napisania tej pozycji FAQ zainspirował mnie test PHP ze strony
http://www.kedziora.info/testy/?id=17

FAQ

0 komentarzy