PHP » FAQ

File put contents dla PHP 4

Coldpeer

Od wersji 5 języka PHP, dostępna jest ciekawa funkcja file_put_contents. Służy ona do dopisywania danych do pliku. To nic innego, jak kombinacja fopen, fwrite i fclose w jednym. Użycie jest proste:

file_put_contents('plik.txt', 'treść do dopisania');

Aby cieszyć się tą funkcją w PHP 4, trzeba ją sobie samemu napisać:

function file_put_contents($n, $d) 
{
  $f = @fopen($n, 'w');
  if(!$f) return false;
  else 
  {
   fwrite($f, $d);
   fclose($f);
   return true;
  }
}
FAQ

0 komentarzy