IsZoomed

ŁF
// C
BOOL IsZoomed(
  HWND hWnd
);
// Delphi
function IsZoomed(hWnd : HWND): boolean; stdcall;

Funkcja IsZoomed sprawdza, czy okno o podanym uchwycie jest zmaksymalizowane.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt zmaksymalizowanego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).

Zobacz też:

0 komentarzy