IsWindow

ŁF
// C
BOOL IsWindow(      
  HWND hWnd
);
// Delphi
function IsWindow(hWnd : HWND): boolean; stdcall;

Funkcja IsWindow sprawdza, czy podany uchwyt jest uchwytem istniejącego okna.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt istniejącego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).

Zobacz też:

0 komentarzy