IsChild

ŁF
// C
BOOL IsChild(
    HWND hWndParent,
    HWND hWnd
);
// Delphi
function IsChild(hWndParent, hWnd : HWND): boolean; stdcall;

Funkcja IsChild sprawdza, czy okno o podanym uchwycie jest zmaksymalizowane.

Parametry:
hWndParent
Uchwyt okna rodzica.

hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd jest uchwytem okna potomnego do okna o uchwycie hWndParent, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).

Zobacz też:

0 komentarzy