FindWindow

ŁF
// C
HWND FindWindow(      
    LPCTSTR lpClassName,
    LPCTSTR lpWindowName
);
// Delphi
function FindWindow(lpClassName, lpWindowName: PChar): HWND; stdcall;

Funkcja FindWindow pozwala uzyskać uchwyt do okna, którego klasa i nazwa pasują do podanych w parametrach. Ta funkcja nie przeszukuje okien potomnych. Nie odróżnia liter dużych od małych.
Aby wyszukać okna potomne należy posłużyć się funkcją FindWindowEx.

Parametry:
lpClassName
Wskaźnik na łańcuch określający nazwę klasy okna. Nazwa ta powinna być wcześniej zarejestrowana za pomocą funkcji RegisterClass lub RegisterClassEx, albo powinia być jedną z predefiniowanych klas.
Parametr ten może też byc uchwytem do atomu zawierającego nazwę klasy, wtedy jego dwa górne bajty powinny być wyzerowane.
Jeśli lpClassName ma wartość NULL (Delphi: nil) pasuje każda klasa okna.

lpWindowName
Wskaźnik na łańcuch określający nazwę okna (jego tytuł). Jeśli lpWindowName ma wartość NULL pasuje każda nazwa okna.

Zwracana wartość:
Funkcja zwraca uchwyt okna, jeśli pasujące zostało znalezione - NULL (0) w przeciwnym wypadku. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie należy wywołać funkcję GetLastError.

Uwagi
Windows 95/98/Me: Wersja Unicode funkcji (FindWindowW) jest wspierana przez Warstwę Unicode (Microsoft Layer for Unicode) - MSLU. Aby użyć funkcji w wersji Unicode, należy dokonać pewnych zmian w aplikacji wedle wskazówek nakreślonych w Microsoft Layer for Unicode on Windows 95/98/Me Systems (eng)

Zobacz też:

5 komentarzy

mam pytanko:czemu findwindow niedziala pod Windows NT? nie potrafi znalesc onka podczas gdy pod XP wszystko dzala ok. jakies alternatywy?

Niestety migajku, to WinAPI:
{{Cat:Delphi}}
{{Cat:WinAPI/UI/Okna}}
:P

ze wzgledu no to ze jest to w artach o delphi sugeruje uzycie "nil" zamiast "null" ;) :P

FindWindow ja tam widze delphi ... ze winapi to inna sprawa ;) :P

jest również, a może przede wszystkim, w artach o winapi