CloseWindow

ŁF
// C
BOOL CloseWindow(      
  HWND hWnd
);
// Delphi
function CloseWindow(hWnd : HWND): boolean; stdcall;

Funkcja CloseWindow zamyka (ale nie niszczy!) okno o podanym uchwycie.

Parametry
hWnd
Uchwyt okna do zamknięcia.

Zwracana wartość
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

{{Template:NULLGetLastError|0 (False)}}

Uwagi
Funkcja CloseWindow nie niszczy okna. Aby zniszczyć okno, należy użyć funkcji DestroyWindow.

Zobacz też:

0 komentarzy