Koziołek
2019-08-13 20:57

Ciekawostka:

$ g vomit "Start mapping"
[XXXXX-#185 67327c9] Start mapping
 5 files changed, 79 insertions(+), 34 deletions(-)
 create mode 100644 lib/xxxxxxx/serializers/job_serializer.ex
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '140.82.114.3' to the list of known hosts.
Counting objects: 13, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 1.47 KiB | 502.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 11), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (11/11), completed with 10 local objects.
To github.com:xxxxxxxx.git
   19c505f..67327c9  xxxxxx-#185 -> xxxxx-#185
Branch 'xxxxxx-#185' set up to track remote branch 'xxxxxxx-#185' from 'origin'.

Github raz na pewien czas potrafi sobie przenieść twoje repo pomiędzy serwerami. I wszystko działa spoko, chyba, że masz reguły na firewallu. Ciekawe co teraz zrobi moje CI.

#github #ciekawostka #buildsieposzedl

Burdzi0

140.82.114.3 i teraz cyk emacsem przez sendmail