walec51
2019-06-22 12:33

Spring Data JPA - projekcja danych w zapytaniach dynamicznych

➡️ Problem: chcemy aby zapytania do naszych encji ściągały tylko te pola, które są nam potrzebne w danej sytuacji (np. do pokazania w specyficznej tabeli w UI).
➡️ Wymaganie: nasze rozwiązanie musi mieć możliwość przyjęcia dowolnej kompozycji filtrów.
➡️ Możliwe rozwiązania:

  • Named Entity Graph ze standardu JPA.
  • Projections - mechanizm z Spring Data

Zbadajmy je: https://walczak.it/pl/blog/sp[...]nych-zapytaniach-dynamicznych