lion137
2018-11-28 00:08

TDD in C++

Ciąg dalszy, po tam jakiś teoretycznych próbkach, napisałem coś bardziej praktycznego:): ADT geneyczny graf w C++. Niestety założenia uczyniły interfejs tłustym, jak tłusty bankowy kocur:); przytaczam klasę w całości:

/*
 * template class Graph ADT (undirected)
 */

template <class T>
class Graph {

  int V;
  int E; 
  std::unordered_map<T, std::forward_list<T>> adj;
  std::vector<T> vert;

  void construct(int _V){
    V = _V;
    E = 0;
    count = 0;
    std::forward_list<T> a;
    T el;
    for (int i = 0; i < V; i++){
      vert.push_back(el);
    }
  }

  public:

  std::unordered_map<T, bool> marked;
  int count; // #connected components

  Graph(int _V) {
    construct(_V);
  }

  Graph(std::string fname){
    std::ifstream in(fname);
    int a, e;
    in >> a;
    in >> e;
    construct(a);
    T ver;
    std::forward_list<T> a_list;
    for (int i = 0; i < V; i++){
      in >> ver;
      vert[i] = ver;
      marked[ver] = false;
      adj[ver] = a_list;
    }
    T v, w;
    for (int i = 0; i < e; i++){
      in >> v >> w;
      add_edge(v, w); 
    }
  }

  ~Graph() {}

  int vertices() {return V;} // num of vertices
  int edges() {return E;}   // num of edges
  T const& vertex(int v) {return vert[v];} // vertex v

  void add_edge(T _elem_v, T _elem_w){
    adj[_elem_v].push_front(_elem_w);
    adj[_elem_w].push_front(_elem_v);
    E++;
  }

  std::forward_list<T> const& adjacent(T v){
    return adj[v];
  } 

  // helper functions
  bool is_marked(T v){
    return marked[v];
  }

  void print_graph(){
    std::cout << V << " vertices, " << E << " edges"<<"\n";
      for (auto x: adj){
        std::cout << x.first << ": ";
        for (auto it = x.second.begin(); it != x.second.end(); ++it){
          std::cout << *it << " ";
        } 
        std::cout<< "\n";
      } 
      std::cout << '\n';
  }    
};

Jak widać sporo dodatkowych struktur, jak marked, czy vert, ale za to upraszczamy kod klienta, może być umieszczony w oddzielnym module czy przestrzeni nazw (nie potrzebuje dodatkowych klas, ale coś za coś, paskudna mutowalność grafu:/). Np., sprawdzanie czy spójny(przy założeniu, że mamy działający dfs), może wyglądać tak:

template <class T>
bool is_connected(Graph<T>& g, T v){
  dfs(g, v);
  if (g.count == g.vertices()) return true;
  else return false;
}

Będa updaty:)
Podziękowania dla:

viader

czemu są jednoliterowe nazwy zmiennych? coś to upraszcza? mi się czyta przez to źle ten kod ;_;

lion137

Hm... Czemu te same, które konkretnie? Starałem się tam gdzie mowa o wierzchołkach lub krawędziach używac podobnych zmiennych.

grzesiek51114

Skoro już się czepiamy to czemu przekazujesz argumenty przez wartość? Graph(std::string fname), void add_edge(T _elem_v, T _elem_w) Chyba, że jest to celowe, tak z ciekawości po prostu pytam.

Pijak

Gnwno kod, ale zawsze można się pochwalić.

lion137

Bardzo dziękujemy za merytoryczny komentarz:-)