Artur Protasewicz
2013-10-03 06:02

Trochę szerzej o mnie…

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończyłem w 1996 roku z oceną bardzo dobrą na Wydziale Informatyki i Zarządzania, na kierunku Systemy Sterowania, w ówczesnym Instytucie Sterowania i Techniki Systemów (I-17), którym kierował prof. Zdzisław Bubnicki (1938-2006)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Bubnicki

Za mojego mistrza uważam prof. Mieczysława Bazewicza (1927-2008). To on wprowadził mnie w tematykę teorii systemów, a w szczególności systemów informatycznych. Zaowocowało to pracą dyplomową z zakresu regułowych systemów eksperckich, a także dalszym samodzielnym rozwojem w kierunku Inteligencji Obliczeniowej (CI – Computational Intelligence). Aktualnie znam już temat ekstrakcji reguł z danych dla zbiorów rzędu 1 mln rekordów w czasie kilku sekund.

http://pti.wroc.pl/druk/pdf/h[...]czMieczyslaw_JSwiatek2008.pdf

Nie bez znaczenia jest też postać prof. Włodzisława Ducha – aktualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pożyczył mi jedną bardzo grubą książkę z biocybernetyki, której przeczytanie dało mi szerokie spojrzenie na zagadnienia matematycznych modeli ludzkiego mózgu. Jestem mu za to niezmiernie wdzięczny. Być może jeszcze do niego trafię w przyszłości.

http://www.is.umk.pl/~duch/indexpl.html

Wszystkie ww. osoby oferowały mi współpracę. M. Bazewicz – asystenturę, Z. Bubnicki – asystenturę i pracę w PAN, W. Duch współpracę. Jednak nie miały możliwości zapewnienia mi etatu na uczelni. To niestety przykra wciąż rzeczywistość Polski. Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia będą żyły w trochę lepszej.

Wspomnę jeszcze mojego dawnego kierownika – Jerzego Pokojowczyka, który nauczył mnie SQL i jako jedyny w mojej karierze zawodowej, przyjmując mnie do pracy kierował się skalą mojego doświadczenia i nie pytał się o przyczyny długich przerw w pracy, i nie robił żadnych idiotycznych testów nt. ważenia kulek, a tym bardziej z pisania prymitywnych programów wymyślonych przez ludzi bez wiedzy praktycznej – nawet z tytułami profesorskimi. Przerwy prawdę mówiąc wynikały z mojego kiepskiego stanu zdrowia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Pokojowczyk

Mógłbym wymieniać bez końca. Wszystkich, których pominąłem, przepraszam i jednocześnie im dziękuję.

Społeczności 4programmers.net zawdzięczam całą moją wiedzę z Delphi, chociaż aktualnie migruję w stronę C#. Nie mogę powiedzieć, żebym nauczył się C# dzięki portalowi 4programmers.net – raczej dzięki wyszukiwaniu fraz po angielsku w Google i dzięki własnym eksperymentom. Jednak odnoszę wrażenie, że nasz portal jest najlepszy na świecie, jeśli chodzi o programowanie, albo w niedługiej przyszłości takim będzie, czego wszystkim tutaj i sobie życzę.

Aktualnie pracuję nad systemem związanym z produkcyjnymi procesami technologicznymi, które mają początek już w biurach inżynierskich (konstrukcyjnych i technologicznych), przebiegają przez cały proces produkcji (w stali), a kończą się doskonaleniem systemu szacowania kosztów i czasu produkcji (technolodzy, księgowość, Zarząd). Miejscem mojego studium przypadku (Case Study) są Zakłady Mechaniczne SOLBET-ZREMB S.A. (należące do Grupy Kapitałowej SOLBET) w Solcu Kujawskim, gdzie pracuję i mieszkam.

http://www.solbet-zremb.com.pl/

madmike

@Artur Protasewicz: Z niecierpliwością czekamy na kolejne artykuły, może też i ich "dwujęzyczność" to dobry pomysł. A tak nawiasem mówiąc, jest tyle języków piękniejszych od delphi i dających zarówno więcej satysfakcji i elegancji w pisaniu programów :D

madmike

@Artur Protasewicz: No cóż... na razie patrzę z mieszanymi uczuciami na dwa Twoje kolejne wpisy :] Pożyjemy, zobaczymy...