Ostatnie zmiany w Jaki kolor ... [OpenGL]

R1 R2 Użytkownik Komentarz Rozmiar Różnica Data modyfikacji
AklimXJaki kolor ... [OpenGL]

dodanie glColor3ub() i nagłówków

876 b514 b2006-01-17 23:18
EssairJaki kolor ... [OpenGL]

454 b454 b2003-07-04 10:53