Sqrt

Coldpeer
Math.sqrt(x);

Metoda obiektu Math zwraca kwadrat liczby x. Przekazywana liczba nie może być ujemna (jeśli taka będzie, metoda zwróci ciąg "NaN"). Spójrz na przykład:

alert(Math.sqrt(9));

Komunikat wyświetli:

3

Zobacz też:

0 komentarzy