Prompt

wargo

Prompt wyświetla predefinowane okienko do wprowadzenia danych przez js.
Przykład:

prompt("Opis", "Domyślnie");

Przykład 2:

imie = prompt("podaj imię", "marek");
document.write("Twoje imię to:\n");
document.write(imie);

0 komentarzy