String

Coldpeer

Obiekt String służy do operowania na łańcuchach (ciągach znakowych). Łańcuchy przechowują litery, liczby i inne znaki. Umieszcza się je pomiędzy cudzysłowami (") lub apostrofami ('). A co, jeśli umieściliśmy nasz string pomiędzy cudzysłowami, a chcemy w nim zastosować cudzysłowy? Przecież zapis:

lektura = "Książka pt. "Potop"";

Jest jak najbardziej niepoprawny. Należy w takim przypadku "zagnieżdżony" cudzysłów poprzedzić backslash'em (</b>):

lektura = "Książka pt. \"Potop\"";

To samo tyczy się analogicznie apostrofów. Istnieją także inne sekwencje, oprócz " i '. Oto lista:

Sekwencja</th>Opis</th></tr> \b</td>Znak beckspace</td></tr> \f</td>Wysunięcie strony</td></tr> \n</td>Nowy wiersz</td></tr> \r</td>Powrót karetki</td></tr> \t</td>Tabulacja</td></tr> \'</td>Apostrof</td></tr> \"</td>Cudzysłów</td></tr> \\</td>Backslash (odwrócony ukośnik)</td></tr> </table> Ciągi znaków, którymi posługujemy się w języku [[JavaScript]], są obiektami. Tworząc obiekty, nie trzeba jawnie wywoływać konstruktora, ze względu na ich powszechny użytek. Oznacza to, że zapis:
var ala = "Ala ma kota";

Jest równoważny zapisowi:

var ala = new String("Ala ma kota");

Obiekt String udostępnia kilka metod i właściwości. Oto one:

Metody

Metoda</th>Opis</th></tr> [[JavaScript/big]]</td>Powiększenie rozmiaru czcionki</td></tr> [[JavaScript/blink]]</td>Migający tekst</td></tr> [[JavaScript/bold]]</td>Pogrubiony tekst</td></tr> [[JavaScript/charAt]]</td>Litera występująca na danej pozycji</td></tr> [[JavaScript/charCodeAt]]</td>Kod litery występującej na danej pozycji</td></tr> [[JavaScript/concat]]</td>Dołącza ciągi znaków do łańcucha</td></tr> [[JavaScript/fontColor]]</td>Kolor czcionki</td></tr> [[JavaScript/fontSize]]</td>Rozmiar czcionki</td></tr> [[JavaScript/indexOf]]</td>Indeks wystąpienia podciągu w łańcuchu</td></tr></td></tr> [[JavaScript/italics]]</td>Pochylenie tekstu (kursywa)</td></tr> [[JavaScript/lastIndexOf]]</td>Indeks wystąpienia podciągu w łańcuchu, szukając od końca [[JavaScript/replace]]</td>Zamienia dany podciąg, na inny podciąg [[JavaScript/small]]</td>Pomniejszenie rozmiaru czcionki</td></tr> [[JavaScript/strike]]</td>Przekreślenie tekstu</td></tr> [[JavaScript/sub]]</td>Indeks dolny</td></tr> [[JavaScript/sup]]</td>Indeks górny</td></tr> [[JavaScript/substr]]</td>Określony podciąg łańcucha</td></tr> [[JavaScript/toLowerCase]]</td>Zamienia wielkość liter w łańcuchu na małe</td></tr> [[JavaScript/toUpperCase]]</td>Zamienia wielkość liter w łańcuchu na wielkie</td></tr> </table>

Właściwości

Właściwość</th>Opis</th></tr> [[JavaScript/length]]</td>Zwraca ilość znaków w łańcuchu</td></tr> </table>

1 komentarz

var ala = "Ala ma kota";

nie zawsze jest równoważne

var ala = new String("Ala ma kota");

np. przy zapisie

var url = window.location;

nie będzie można używać metod obiektu String na zmiennej url