MimeTypes

Coldpeer
navigator.mimeTypes[]

Właściwość obiektu Navigator przechowuje tablicę z obsługiwanymi przez przeglądarkę typami MIME. Spójrz na przykład:

alert(navigator.mimeTypes);

Taki komunikat nie wyświetli nic specjalnego:

[object MimeTypes]

Można w podobny sposób sprawdzić, czy przeglądarka obsługuje dany typ MIME:

document.write(navigator.mimeTypes['application/rar']);

Jeśli typ MIME application/rar (czyli format archiwa RAR) jest obsługiwany, na stronie powinniśmy zobaczyć napis [object MimeTypes], w przeciwnym wypadku: undefined. Można zastosować tutaj także prosty warunek:

if(navigator.mimeTypes['application/zip']) 
  document.write('Obsługuje'); 
else
  document.write('Nie obsługuje');

Aby sprawdzić liczbę obsługiwanych typów MIME przez przeglądarkę, należy skorzystać z instrukcji:

document.write(navigator.mimeTypes.length);

Zobacz też:

0 komentarzy