AppName

Coldpeer
navigator.appName

Właściwość obiektu Navigator zwraca nazwę przeglądarki WWW, z której korzysta użytkownik. Spójrz na przykład:

alert(navigator.appName);

Jeśli przeglądarką jest, dajmy na to, Internet Explorer, komunikat wyświetli:

Microsoft Internet Explorer

Łatwo więc np. poinformować użytkownika o tym, że strona działa najlepiej w przeglądarce Internet Explorer (o zgrozo! - to tylko przykład, pamiętaj aby tego nigdy nie robić :)):

if(navigator.appName != 'Microsoft Internet Explorer')
  document.write('Stronę najlepiej oglądać w przeglądarce IE.');

Zobacz też:

0 komentarzy