Random

Coldpeer
Math.random();

Metoda obiektu Math zwraca losową liczbę rzeczywistą z przedziału 0 do 1. Spójrz na przykład:

alert(Math.random());

Komunikat może wyświetlić np.:

0.4084129212424159

Zobacz też:

0 komentarzy