Pow

Coldpeer
Math.pow(x, y);

Metoda obiektu Math zwraca liczbę x do potęgi y. Spójrz na przykład:

alert(Math.pow(2, 3));

Komunikat wyświetli:

8

ponieważ 23 = 2 * 2 * 2 = 8.

Zobacz też:

0 komentarzy