LN2

Coldpeer
Math.LN2

Właściwość obiektu Math wyświetla wartość logarytmu naturalnego z 2. Spójrz na przykład:

alert(Math.LN2);

Komunikat wyświetli:

0.6931471805599453

Zobacz też:

0 komentarzy