Math

Coldpeer

Obiekt Math pozwala na wykonywanie bardziej skomplikowanych działań matematycznych, których nie osiągniemy za pomocą operatorów arytmetycznych. Obiekt ten udostępnia nam przydatne Metody i właściwości.

Metody

MetodaOpis
AbsOblicza wartość bezwzględną liczby
AcosOblicza arcus cosinus liczby
AsinOblicza arcus sinus liczby
AtanOblicza arcus tangens liczby
Atan2Zwraca kąt od przekazanej osi do przekazanego punktu
CeilZwraca najbliższą liczbę całkowitą większą lub równą przekazanej wartości
ExpZwraca e do przekazanej potęgi
FloorZwraca najbliższą liczbę całkowitą mniejszą lub równą przekazanej wartości
LogLogarytm naturalny z przekazanej wartości
MaxZwraca większą z dwóch liczb
MinZwraca mniejszą z dwóch liczb
PowZwraca przekazaną liczbę do przekazanej potęgi
RandomZwraca losową liczbę rzeczywistą z przedziału 0 - 1
RoundZaokrągla liczbę do liczby całkowitej
SqrtKwadrat liczby
SinSinus liczby
CosCosinus liczby
TanOblicza tangens liczby

Właściwości

WłaściwośćOpis
EPodstawa logarytmu naturalnego - liczba e
LN2Logarytm naturalny z 2
LN10Logarytm naturalny z 10
LOG2ELogarytm z e przy podstawie 2
LOG10ELogarytm z e przy podstawie 10
PILiczba PI
`SQRT1_2`Odwrotność pierwiastka kwadratowego z 2
SQRT2Pierwiastek kwadratowy z 2

Tan

 • 2006-07-06 19:45
 • 0 komentarzy
 • 840 odsłon

Cos

 • 2006-07-06 19:44
 • 0 komentarzy
 • 577 odsłon

Sin

 • 2006-07-06 19:42
 • 0 komentarzy
 • 503 odsłony

Sqrt

 • 2006-07-06 19:36
 • 0 komentarzy
 • 932 odsłony

Random

 • 2006-07-06 19:25
 • 0 komentarzy
 • 426 odsłon

Pow

 • 2006-07-06 19:20
 • 0 komentarzy
 • 585 odsłon

Min

 • 2006-07-06 19:14
 • 0 komentarzy
 • 709 odsłon

Max

 • 2006-07-06 19:13
 • 0 komentarzy
 • 634 odsłony

Log

 • 2006-07-06 18:57
 • 0 komentarzy
 • 734 odsłony

Exp

 • 2006-07-06 18:30
 • 0 komentarzy
 • 862 odsłony

Round

 • 2006-07-06 18:24
 • 0 komentarzy
 • 790 odsłon

Floor

 • 2006-07-06 18:19
 • 0 komentarzy
 • 852 odsłony

Ceil

 • 2006-07-06 18:17
 • 0 komentarzy
 • 992 odsłony

Atan2

 • 2006-07-06 18:02
 • 0 komentarzy
 • 977 odsłon

Atan

 • 2006-07-06 17:44
 • 0 komentarzy
 • 876 odsłon

6 komentarzy

No widzisz ;) To jak kłócenie się o tłumaczenie słowa "overload" - przeładowanie, czy przeciążanie (osobiście mówię "przeładowanie").

http://developer.mozilla.org/[...]a_JavaScript_1.5:Obiekty:Math
Tu jest przykład użycia "własności" :) - tłumaczone przez osoby zwiazane z Mozilla.

Tak? :) A jaka? Ja tu widzę różnicę w nazwie, a nie znaczeniu tego słowa. Podobnie Delphi: większość ludzi mówi "Właściwości", jednak są też ludzie, którzy mówią "własności" i nikt się nie czepia - nie ma czego. Tak przy okazji, to zawsze odkąd patrzę po jakichś materiałach JS, spotykam nazwę "właściwości"...

Ok, kwestia gustu - minimalna różnica jednak jest.

Nieprawda, właściwość to jak najbardziej poprawne określenie. Obie formy są prawidłowe - kwestia gustu.

Chciałbym zwrócić uwagę, że nie "właściwości" a powinno byc w całym kursie "własności".