Date

Coldpeer

Obiekt Date służy do operowania na dacie i czasie.

Metody

MetodaOpis
[[JavaScript/getDay]]Zwraca dzień tygodnia
[[JavaScript/getDate]]Zwraca dzień miesiąca
[[JavaScript/getHours]]Zwraca wartość reprezentującą godzinę
[[JavaScript/getMinutes]]Zwraca wartość reprezentującą minuty
[[JavaScript/getMonth]]Zwraca wartość reprezentującą numer miesiąca
[[JavaScript/getSeconds]]Zwraca wartość reprezentującą sekundy
[[JavaScript/getTime]]Zwraca wartość numeryczną określającą czas; wartość w milisekundach
[[JavaScript/getYear]]Zwraca rok
[[JavaScript/setDate]]Ustawia dzień miesiąca
[[JavaScript/setHour]]Ustawia godzinę
[[JavaScript/setMinutes]]Ustawia minutę
[[JavaScript/setMonth]]Ustawia miesiąc
[[JavaScript/setSeconds]]Ustawia sekundy
[[JavaScript/setTime]]Ustawia wartość obiektu Date; wartość w milisekundach
[[JavaScript/setYear]]Ustawia rok
[[JavaScript/toGMTString]]Zwraca datę w systemie GMT
[[JavaScript/toLocaleString]]Zwraca datę w formacie lokalnym
[[JavaScript/parse]]Zwraca ilość milisekund, jakie upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00

1 komentarz

Zwraca ilość milisekund, jakie upłynęły od 1 stycznia 1970, 0000

Jaki ma to sens ?