If

wargo

If jest funkcją w różnych językach programowania między innymi w js.
Służy ona do tworzenia instrukcji warunkowych.
Składnia:

if(warunek)
{
//jeśli warunek się spełni wykonaj
}
else
{
//a jeśli nie to...
}

Mogą w nim być wykorzytsane zmienne lub funkcje. Wykorzystuje się np. do sprawdzania ziennych.
Przykład:

asd = prompt("1 watość do porównania");
asdasd = prompt("2 wartość do porównainia");
if(asd == asdasd)
{
document.write("Wpisałes to samo");
}
else
{
document.write("To nie to samo");
}

0 komentarzy