JavaFX

Koziołek

JavaFX jest platformą działającą w ramach maszyny wirtualnej Java. Składa się z dwóch głównych elementów.

Środowisko uruchomieniowe

Jest to zestaw bibliotek pozwalających na uruchomienie w ramach JVM programów napisanych w Języku JavaFX Script. JavaFX działa w środowisku komputerów stacjonarnych, witryn www (jako aplet), środowisku telefonów komórkowych oraz w środowisku urządzeń peryferyjnych w systemach TV (np. jako ekranowy interfejs dekodera). Znaczna część środowiska jest przenośna pomiędzy tymi platformami.

Język JavaFX Script

Jest to kompilowany DSL działający w domenie grafiki. Pozwala na tworzenie graficznych interfejsów użytkownika w sposób znacznie wygodniejszy niż za pomocą biblioteki Swing czy AWT. Język ten cechuje się silnym typowaniem, choć kompilator potrafi wnioskować typ, obecnością mixinów, dostępem do bibliotek Java, mechanizmem łączenia zmiennych (bindowania).
Ograniczono w porównaniu do języka Java ilość dostępnych typów oraz całkowicie zmieniono składnię. Język posiada w składni wsparcie dla tworzenia animacji.

Instalacja

W celu instalacji JavaFX należy ze strony JavaFX pobrać jedną z dystrybucji:

  1. SDK z najnowszą wersją NetBeans.
  2. Samo SDK przeznaczone do pracy z linii poleceń lub z użyciem narzędzi Ant, Maven.
  3. Środowisko JavaFX Mobile dla systemu Microsoft Windows Mobile.

Po pobraniu należy zainstalować środowisko zgodnie z zasadami obowiązującymi dla naszego systemu (Instalator dla MS, skrypt sh dla Linuxa i plik dmg dla MacOS). Następnie można dla ułatwienia skonfigurować zmienną systemową $JAVAFX_HOME oraz koniecznie dodać ścieżkę $JAVAFX_HOME/bin do zmiennej $PATH.

Rozszerzenia

Z tego samego źródła co SDK możemy pobrać narzędzie JavaFX Production Suite. Jest to zestaw pluginów do Adobe Photoshop CS3/CS4, Adobe Ilustrator CS3/CS4 oraz konwerter formatu SVG do plików fx (pliki źródłowe JavaFX Script). Jeżeli pracujemy na systemie dla którego nie ma wydanych produktów Adobe to możemy pobrać i zainstalować program Inkscape, który potrafi wyeksportować utworzoną grafikę do formatu .fx.

IDE

Jedynym działającym IDE posiadającym:

  1. Podświetlanie składni.
  2. Podpowiadanie składni i zmiennych.
  3. Automatyczne importowanie klas.
    Jest na chwilę obecną NetBeans w wersji 6.8. Pluginy do Eclipse są dwa, ale nie zapewniają nawet podstawowej funkcji jaką jest podświetlanie składni.

1 komentarz

Tutaj chyba przydałoby się zrobić update