JAVA EE6 Programowanie aplikacji WWW cz.4 Serwlety - Ciasteczka

kadoel

Ciasteczka czyli zmiennie Cookies reprezentowane są w postaci klasy Cookie. Są one przechowywane na komputerach użytkowników aplikacji webowych. Dzięki nim możemy zapamiętywać preferencje, hasła, loginy.
Do wysyłania zmiennych Cookies do klienta HTTP służy metoda:

 • addCookies() obiektu response
  Zaś do odczytu zmiennych odebranych od klienta służy metoda:
 • addCookies() obiektu request

Metody te tak naprawdę operują na nagłówkach żądań i odpowiedzi HTTP. Główne metody klasy Cookie to:

 Cookie(n, s) - tworzy zmienną o nazwie n i wartości s

String getDomain() - odczyt adresu domenowego dla, którego przeznaczona jest zmienna s
void setDomain(s) - ustawia adres domenowy dla, którego przeznaczona jest zmienna s

String getMaxAge() - odczyt czasu życia zmiennej liczony w sekundach 
void setMaxAge(v) - ustawia czas życia zmiennej liczony w sekundach 

String getName() - odczyt nazwy zmiennej
void setName(s) - ustawia zmienną 

String getPath() - odczyt prefiksu ścieżki URL na serwerze, dla której przeznaczona jest zmienna
void setPath(s) - ustawia prefiks ścieżki URL na serwerze, dla której przeznaczona jest zmienna

String getValue() - odczyt wartości zmiennej
void setValue(s) - ustawia wartość zmiennej

Kiedy zmienna Cookie jest wysyłana do klienta HTTP następuje serializacja obiektu do postaci łańcucha znakowego umieszczonego w nagłówku odpowiedzi HTTP, w polu Set-Cookie. Odczyt polega na operacji odwrotnej czyli zbudowaniu obiektu na podstawie pola Cookie nagłówka żądania HTTP.

  import java.io.*;
  import javax.servlet.*;
  import javax.servlet.http.*;
   
   
  public class FCookie extends HttpServlet {
    public void doGet ( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response )
     throws ServletException, IOException {
   PrintWriter out;
   
   // Set content type and other response header fields first
      response.setContentType("text/html");
   
   // Write the data of the response
   out = response.getWriter();
   
   // Create a cookie
   Cookie c1 = new Cookie("CName1","Cookie Value1");
   Cookie c2 = new Cookie("CName2","Cookie Value2");
   response.addCookie(c1);
   response.addCookie(c2);
      out.println("<HTML><HEAD><TITLE>");
   out.println(" This output is generated from a Servlet");
   out.println("</TITLE></HEAD><BODY>");
   out.println(" This has set 2 Cookies");
   out.println("</BODY></HTML>");
   out.close();
    }
  }
  //Tak może wyglądać przykładowy odczyt ciasteczek:
  ...
   
  out.println("<h1> Odebrano Cookies </h1>");
  Cookie[] allCookies = request.getCookies();
  for(int i=0;i<allCookies.length;i++)
   out.println(allCookies[i].getName()+": "+ allCookies[i].getValue()+"<br>");
  ...

Napiszmy sobie prosty serwlet, którego zadaniem będzie przechowywanie informacji o dacie ostatniej wizyty na stronie i wyświetlenie tej informacji. Przykład ten pochodzi z książki: "JAVA EE6 Programowanie aplikacji WWW"

  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
    response)
  throws ServletException, IOException {
   response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
   PrintWriter out = response.getWriter();
   try {
   Cookie lastVisit = null;
   for (Cookie c : request.getCookies())
    if (c.getName().equals("obecnosc")) {
    lastVisit = c;
    break;
    }
    if (lastVisit != null)
    out.println("Twoja ostatnia wizyta na stronie miała miejsce w dniu " +
      lastVisit.getValue());
    else
    out.println("Do tej pory nie odwiedziłeś/aś naszej strony. Wstydź się!");
    lastVisit = new Cookie("obecnosc", new Date().toString());
    response.addCookie(lastVisit);
   } finally {
    out.close();
   }
  }

W następnej części zastanowimy się nad problem bezstanowości protokołu HTTP. Czyli czas na sesje.

źródło: http://kawaczyjava.blogspot.com
http://kawaczyjava.blogspot.com/2011/08/java-ee6-programowanie-aplikacji-www_16.html

0 komentarzy