Inżynieria oprogramowania

Coldpeer

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:

 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
  Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.

Wstrzykiwanie zależności

 • 2011-11-25 16:58
 • 1 komentarz
 • 24595 odsłon

Odwrócenie sterowania

 • 2011-11-13 22:32
 • 1 komentarz
 • 8623 odsłony

Ciągła integracja

 • 2011-09-28 22:04
 • 2 komentarzy
 • 5404 odsłony

Enkapsulacja

 • 2008-03-05 22:38
 • 18 komentarzy
 • 36451 odsłon

Architektura warstwowa

 • 2008-02-21 22:44
 • 0 komentarzy
 • 19923 odsłony

Podstawowe pojęcia, niezależnie od języka

 • 2007-11-21 15:26
 • 7 komentarzy
 • 13744 odsłony

Wycena projektów

 • 2007-03-04 11:48
 • 4 komentarzy
 • 4644 odsłony

Metodyki programowania

 • 2006-12-21 22:14
 • 3 komentarzy
 • 19772 odsłony

Szablon umowy autorskiej

 • 2006-10-24 13:54
 • 1 komentarz
 • 2684 odsłony

Jak kończyć projekty

 • 2006-08-08 14:28
 • 9 komentarzy
 • 5052 odsłony

Promocja oprogramowania

 • 2006-08-06 13:56
 • 4 komentarzy
 • 10215 odsłon

Przemyślenia na temat podejścia do programowania

 • 2006-06-08 10:40
 • 7 komentarzy
 • 1862 odsłony

Jaki język programowania wybrać

 • 2006-02-07 18:18
 • 26 komentarzy
 • 24561 odsłon

Sporządzanie umowy autorskiej

 • 2005-03-21 15:09
 • 4 komentarzy
 • 4931 odsłon

Wstęp do programowania funkcyjnego

 • 2002-12-30 00:54
 • 8 komentarzy
 • 14529 odsłon

0 komentarzy