Inżynieria oprogramowania

Coldpeer

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:

 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
  Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.

Wstrzykiwanie zależności

 • 2011-11-25 16:58
 • 1 komentarz
 • 23685 odsłon

Odwrócenie sterowania

 • 2011-11-13 22:32
 • 1 komentarz
 • 8315 odsłon

Ciągła integracja

 • 2011-09-28 22:04
 • 2 komentarzy
 • 5217 odsłon

Enkapsulacja

 • 2008-03-05 22:38
 • 18 komentarzy
 • 33978 odsłon

Architektura warstwowa

 • 2008-02-21 22:44
 • 0 komentarzy
 • 19284 odsłony

Podstawowe pojęcia, niezależnie od języka

 • 2007-11-21 15:26
 • 7 komentarzy
 • 12828 odsłon

Wycena projektów

 • 2007-03-04 11:48
 • 4 komentarzy
 • 4396 odsłon

Metodyki programowania

 • 2006-12-21 22:14
 • 3 komentarzy
 • 17011 odsłon

Szablon umowy autorskiej

 • 2006-10-24 13:54
 • 1 komentarz
 • 2595 odsłon

Jak kończyć projekty

 • 2006-08-08 14:28
 • 9 komentarzy
 • 4967 odsłon

Promocja oprogramowania

 • 2006-08-06 13:56
 • 4 komentarzy
 • 10136 odsłon

Przemyślenia na temat podejścia do programowania

 • 2006-06-08 10:40
 • 7 komentarzy
 • 1772 odsłony

Jaki język programowania wybrać

 • 2006-02-07 18:18
 • 26 komentarzy
 • 23553 odsłony

Sporządzanie umowy autorskiej

 • 2005-03-21 15:09
 • 4 komentarzy
 • 4835 odsłon

Wstęp do programowania funkcyjnego

 • 2002-12-30 00:54
 • 8 komentarzy
 • 13946 odsłon

0 komentarzy