Inżynieria oprogramowania

Coldpeer

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:

 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
  Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.

Wstrzykiwanie zależności

 • 2011-11-27 09:41
 • 1 komentarz
 • 24607 odsłon

Odwrócenie sterowania

 • 2011-11-13 22:56
 • 1 komentarz
 • 8637 odsłon

Ciągła integracja

 • 2011-09-28 22:04
 • 2 komentarzy
 • 5405 odsłon

Enkapsulacja

 • 2008-03-11 22:58
 • 18 komentarzy
 • 36467 odsłon

Architektura warstwowa

 • 2008-02-21 22:48
 • 0 komentarzy
 • 19937 odsłon

Podstawowe pojęcia, niezależnie od języka

 • 2008-10-19 20:58
 • 7 komentarzy
 • 13757 odsłon

Wycena projektów

 • 2007-03-04 22:49
 • 4 komentarzy
 • 4653 odsłony

Metodyki programowania

 • 2010-10-31 18:27
 • 3 komentarzy
 • 22687 odsłon

Szablon umowy autorskiej

 • 2006-10-24 14:06
 • 1 komentarz
 • 2684 odsłony

Jak kończyć projekty

 • 2008-10-19 01:06
 • 9 komentarzy
 • 5061 odsłon

Promocja oprogramowania

 • 2006-10-31 15:20
 • 4 komentarzy
 • 10216 odsłon

Przemyślenia na temat podejścia do programowania

 • 2006-06-08 16:23
 • 7 komentarzy
 • 1863 odsłony

Jaki język programowania wybrać

 • 2012-01-29 15:13
 • 26 komentarzy
 • 24587 odsłon

Sporządzanie umowy autorskiej

 • 2006-10-24 14:00
 • 4 komentarzy
 • 4932 odsłony

Wstęp do programowania funkcyjnego

 • 2007-01-05 23:40
 • 8 komentarzy
 • 14541 odsłon

0 komentarzy