Inżynieria oprogramowania

Coldpeer

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:

 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
  Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.

Wstrzykiwanie zależności

 • 2011-11-25 16:58
 • 1 komentarz
 • 21466 odsłon

Odwrócenie sterowania

 • 2011-11-13 22:32
 • 1 komentarz
 • 7596 odsłon

Ciągła integracja

 • 2011-09-28 22:04
 • 2 komentarzy
 • 4809 odsłon

Enkapsulacja

 • 2008-03-05 22:38
 • 18 komentarzy
 • 29145 odsłon

Architektura warstwowa

 • 2008-02-21 22:44
 • 0 komentarzy
 • 17718 odsłon

Podstawowe pojęcia, niezależnie od języka

 • 2007-11-21 15:26
 • 7 komentarzy
 • 10849 odsłon

Wycena projektów

 • 2007-03-04 11:48
 • 4 komentarzy
 • 3909 odsłon

Metodyki programowania

 • 2006-12-21 22:14
 • 3 komentarzy
 • 13391 odsłon

Szablon umowy autorskiej

 • 2006-10-24 13:54
 • 1 komentarz
 • 2387 odsłon

Jak kończyć projekty

 • 2006-08-08 14:28
 • 9 komentarzy
 • 4691 odsłon

Promocja oprogramowania

 • 2006-08-06 13:56
 • 4 komentarzy
 • 10043 odsłony

Przemyślenia na temat podejścia do programowania

 • 2006-06-08 10:40
 • 7 komentarzy
 • 1590 odsłon

Jaki język programowania wybrać

 • 2006-02-07 18:18
 • 26 komentarzy
 • 20740 odsłon

Sporządzanie umowy autorskiej

 • 2005-03-21 15:09
 • 4 komentarzy
 • 4618 odsłon

Wstęp do programowania funkcyjnego

 • 2002-12-30 00:54
 • 8 komentarzy
 • 12406 odsłon

0 komentarzy