Inżynieria oprogramowania

Coldpeer

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:

 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
  Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.

Wstrzykiwanie zależności

 • 2011-11-25 16:58
 • 1 komentarz
 • 24581 odsłon

Odwrócenie sterowania

 • 2011-11-13 22:32
 • 1 komentarz
 • 8613 odsłon

Ciągła integracja

 • 2011-09-28 22:04
 • 2 komentarzy
 • 5397 odsłon

Enkapsulacja

 • 2008-03-05 22:38
 • 18 komentarzy
 • 36435 odsłon

Architektura warstwowa

 • 2008-02-21 22:44
 • 0 komentarzy
 • 19908 odsłon

Podstawowe pojęcia, niezależnie od języka

 • 2007-11-21 15:26
 • 7 komentarzy
 • 13728 odsłon

Wycena projektów

 • 2007-03-04 11:48
 • 4 komentarzy
 • 4634 odsłony

Metodyki programowania

 • 2006-12-21 22:14
 • 3 komentarzy
 • 19155 odsłon

Szablon umowy autorskiej

 • 2006-10-24 13:54
 • 1 komentarz
 • 2683 odsłony

Jak kończyć projekty

 • 2006-08-08 14:28
 • 9 komentarzy
 • 5045 odsłon

Promocja oprogramowania

 • 2006-08-06 13:56
 • 4 komentarzy
 • 10209 odsłon

Przemyślenia na temat podejścia do programowania

 • 2006-06-08 10:40
 • 7 komentarzy
 • 1860 odsłon

Jaki język programowania wybrać

 • 2006-02-07 18:18
 • 26 komentarzy
 • 24528 odsłon

Sporządzanie umowy autorskiej

 • 2005-03-21 15:09
 • 4 komentarzy
 • 4928 odsłon

Wstęp do programowania funkcyjnego

 • 2002-12-30 00:54
 • 8 komentarzy
 • 14515 odsłon

0 komentarzy