Inżynieria oprogramowania

Coldpeer

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:

 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
  Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.

Wstrzykiwanie zależności

 • 2011-11-25 16:58
 • 1 komentarz
 • 15364 odsłony

Odwrócenie sterowania

 • 2011-11-13 22:32
 • 1 komentarz
 • 5761 odsłon

Ciągła integracja

 • 2011-09-28 22:04
 • 2 komentarzy
 • 4059 odsłon

Enkapsulacja

 • 2008-03-05 22:38
 • 18 komentarzy
 • 20018 odsłon

Architektura warstwowa

 • 2008-02-21 22:44
 • 0 komentarzy
 • 13971 odsłon

Podstawowe pojęcia, niezależnie od języka

 • 2007-11-21 15:26
 • 7 komentarzy
 • 6677 odsłon

Wycena projektów

 • 2007-03-04 11:48
 • 4 komentarzy
 • 2900 odsłon

Metodyki programowania

 • 2006-12-21 22:14
 • 3 komentarzy
 • 6204 odsłony

Szablon umowy autorskiej

 • 2006-10-24 13:54
 • 1 komentarz
 • 2010 odsłon

Jak kończyć projekty

 • 2006-08-08 14:28
 • 9 komentarzy
 • 4038 odsłon

Promocja oprogramowania

 • 2006-08-06 13:56
 • 4 komentarzy
 • 9803 odsłony

Przemyślenia na temat podejścia do programowania

 • 2006-06-08 10:40
 • 7 komentarzy
 • 1339 odsłon

Jaki język programowania wybrać

 • 2006-02-07 18:18
 • 26 komentarzy
 • 11869 odsłon

Sporządzanie umowy autorskiej

 • 2005-03-21 15:09
 • 4 komentarzy
 • 4147 odsłon

Wstęp do programowania funkcyjnego

 • 2002-12-30 00:54
 • 8 komentarzy
 • 8499 odsłon

0 komentarzy