Inżynieria oprogramowania

Coldpeer

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:

 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
  Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.

Wstrzykiwanie zależności

 • 2011-11-25 16:58
 • 1 komentarz
 • 22439 odsłon

Odwrócenie sterowania

 • 2011-11-13 22:32
 • 1 komentarz
 • 7924 odsłony

Ciągła integracja

 • 2011-09-28 22:04
 • 2 komentarzy
 • 4987 odsłon

Enkapsulacja

 • 2008-03-05 22:38
 • 18 komentarzy
 • 31040 odsłon

Architektura warstwowa

 • 2008-02-21 22:44
 • 0 komentarzy
 • 18416 odsłon

Podstawowe pojęcia, niezależnie od języka

 • 2007-11-21 15:26
 • 7 komentarzy
 • 11717 odsłon

Wycena projektów

 • 2007-03-04 11:48
 • 4 komentarzy
 • 4117 odsłon

Metodyki programowania

 • 2006-12-21 22:14
 • 3 komentarzy
 • 14894 odsłony

Szablon umowy autorskiej

 • 2006-10-24 13:54
 • 1 komentarz
 • 2486 odsłon

Jak kończyć projekty

 • 2006-08-08 14:28
 • 9 komentarzy
 • 4823 odsłony

Promocja oprogramowania

 • 2006-08-06 13:56
 • 4 komentarzy
 • 10079 odsłon

Przemyślenia na temat podejścia do programowania

 • 2006-06-08 10:40
 • 7 komentarzy
 • 1651 odsłon

Jaki język programowania wybrać

 • 2006-02-07 18:18
 • 26 komentarzy
 • 22151 odsłon

Sporządzanie umowy autorskiej

 • 2005-03-21 15:09
 • 4 komentarzy
 • 4726 odsłon

Wstęp do programowania funkcyjnego

 • 2002-12-30 00:54
 • 8 komentarzy
 • 13097 odsłon

0 komentarzy