Zapis bazy z poziomu skryptu...

0

Witam,
Chciałbym zrobić skrypt php który po uruchomieniu zrobi zrzut danych z całej bazy do pliku (dane - coś
takiego jak phpmyadmin). Wie ktoś może jak to powinno wyglądać??

0

np w jportalu masz plik sql_dump.php

0

a masz może jakoś w skrócie to gdzieś opisane??:)

0

jak to w skrócie opisane ? łączysz się z bazą, listujesz tabele, wydłubujesz wszystkie dane i właściwości tabeli i wypluwasz w postaci którą przyjmie baza z powrotem

tu jest ten plik:

<?

/************************************************************************/
/* modul jest modyfikacja modulu PHP-Nuke (modul na licencji GNU/GPL) */
/************************************************************************/

// tutaj połącz się i wybierz bazę do zrzutu

    @set_time_limit(600);
    $crlf="\n";

    $strNoTablesFound = "Brak tabel w bazie danych.";
    $strHost = "Host";
    $strDatabase = "Baza danych ";
    $strTableStructure = "Struktura tabeli dla";
    $strDumpingData = "Zawartosc tabeli";
    $strError = "blad";
    $strSQLQuery = "SQL";
    $strMySQLSaid = "MySQL : ";
    $strBack = "Wstecz";
    $strFileName = "Kopia bazy";
    $strName = "Baza danych";
    $strDone = "Z dnia";
    $strat = "";
    $strby = "by";
    $date_jour = date ("m-d-Y");    

    header("Content-disposition: filename=$strFileName $db_name $date_jour.sql");
    header("Content-type: application/octetstream");
    header("Pragma: no-cache");
    header("Expires: 0");

    $client = getenv("HTTP_USER_AGENT");
    if(ereg('[^(]*\((.*)\)[^)]*',$client,$regs)){
      $os = $regs[1];
      if (eregi("Win",$os)) 
      $crlf="\r\n";
    }

    function my_handler($sql_insert){
      global $crlf;
      echo "$sql_insert;$crlf";
    }

    function get_table_content($db, $table, $handler)
    {
      $result = mysql_db_query($db, "SELECT * FROM $table") or mysql_die();
      $i = 0;
      while($row = mysql_fetch_row($result))
      {
    //    set_time_limit(60); // HaRa
        $table_list = "(";

        for($j=0; $j < mysql_num_fields($result); $j++)
          $table_list .= mysql_field_name($result,$j).", ";

        $table_list = substr($table_list,0,-2);
        $table_list .= ")";

        if(isset($GLOBALS["showcolumns"]))
          $schema_insert = "INSERT INTO $table $table_list VALUES (";
        else
          $schema_insert = "INSERT INTO $table VALUES (";

        for($j=0; $j<mysql_num_fields($result);$j++)
        {
          if(!isset($row[$j]))
            $schema_insert .= " NULL,";
          elseif($row[$j] != "")
            $schema_insert .= " '".addslashes($row[$j])."',";
          else
            $schema_insert .= " '',";
        }
        $schema_insert = ereg_replace(",$", "", $schema_insert);
        $schema_insert .= ")";
        $handler(trim($schema_insert));
        $i++;
      }
      return (true);
    }

    function get_table_def($db, $table, $crlf)
    {
      $schema_create = "";
      $schema_create .= "CREATE TABLE $table ($crlf";

      $result = mysql_db_query($db, "SHOW FIELDS FROM $table") or mysql_die();
      while($row = mysql_fetch_array($result))
      {
        $schema_create .= "  $row[Field] $row[Type]";

        if(isset($row["Default"]) && (!empty($row["Default"]) || $row["Default"] == "0"))
          $schema_create .= " DEFAULT '$row[Default]'";
        if($row["Null"] != "YES")
          $schema_create .= " NOT NULL";
        if($row["Extra"] != "")
          $schema_create .= " $row[Extra]";
        $schema_create .= ",$crlf";
      }
      $schema_create = ereg_replace(",".$crlf."$", "", $schema_create);
      $result = mysql_db_query($db, "SHOW KEYS FROM $table") or mysql_die();
      while($row = mysql_fetch_array($result))
      {
        $kname=$row['Key_name'];
        if(($kname != "PRIMARY") && ($row['Non_unique'] == 0))
          $kname="UNIQUE|$kname";
         if(!isset($index[$kname]))
           $index[$kname] = array();
         $index[$kname][] = $row['Column_name'];
      }

      while(list($x, $columns) = @each($index))
      {
         $schema_create .= ",$crlf";
         if($x == "PRIMARY")
           $schema_create .= "  PRIMARY KEY (" . implode($columns, ", ") . ")";
         elseif (substr($x,0,6) == "UNIQUE")
          $schema_create .= "  UNIQUE ".substr($x,7)." (" . implode($columns, ", ") . ")";
         else
          $schema_create .= "  KEY $x (" . implode($columns, ", ") . ")";
      }

      $schema_create .= "$crlf)";
      return (stripslashes($schema_create));
    }

    function mysql_die($error = ""){
      echo "<b> $strError </b><p>";
      if(isset($sql_query) && !empty($sql_query))
      {
        echo "$strSQLQuery: <pre>$sql_query</pre><p>";
      }
      if(empty($error))
        echo $strMySQLSaid.mysql_error();
      else
        echo $strMySQLSaid.$error;
      echo "<br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">$strBack</a>";
      exit;
    }

    global $db_host, $db_name, $db_pass, $db_user, $site_name, $aadres;

    $tables = mysql_list_tables($db_name);

    $num_tables = @mysql_numrows($tables);
    if($num_tables == 0)
    {
      echo $strNoTablesFound;
    }
    else
    {
      $i = 0;
      $heure_jour = date ("H:i");
      print "# ========================================================$crlf";
      print "#$crlf";
      print "# $strName : $db_name$crlf";
      print "# $strDone $date_jour $strat $heure_jour$crlf";
      print "# $site_name ($aadres)$crlf";
      print "#$crlf";
      print "# ========================================================$crlf";
      print "$crlf";

      while($i < $num_tables)
      { 
        $table = mysql_tablename($tables, $i);

        print $crlf;
        print "# --------------------------------------------------------$crlf";
        print "#$crlf";
        print "# $strTableStructure '$table'$crlf";
        print "#$crlf";
        print $crlf;

        echo get_table_def($db_name, $table, $crlf).";$crlf$crlf";

      print "#$crlf";
      print "# $strDumpingData '$table'$crlf";
      print "#$crlf";
      print $crlf;

      get_table_content($db_name, $table, "my_handler");

        $i++;
      }
    }

?>
0

Na tej stronce masz skrypt phpMyDump http://www.webinside.pl/skrypty/9

0

spodobal mi sie ten skrypcik z phpnuke i go zmodyfikowalem, zeby sie nadawal do wrzucenia w crona i dodalem pare innych usprawnien :)

http://pastebin.4programmers.net/655

mam nadzieje, ze komus sie przyda ;)

EDIT: nowa wersja

http://tinyurl.com/g6vtb

cos pastebin nie dziala :/ ucina mi na 160-ktorejs linijce

0

tu chyba brakuje danych do połączenia ;)

tzn wywala:
BLAD wykonania skryptu

Blad: Brak tabel w bazie danych

0
Northwest napisał(a)

tu chyba brakuje danych do połączenia ;)

tzn wywala:
BLAD wykonania skryptu

Blad: Brak tabel w bazie danych

a co w/g ciebie znaczy komentarz "// tutaj połącz się i wybierz bazę do zrzutu" ? :/

0

już działą ;)

ps. co to jest: $excl = array('phpbb_read_history', 'phpbb_search_wordlist', 'phpbb_search_wordmatch'); ??
To są nazwy tabel do zrzutu??

0

no chyba nie bardzo :D

excl to tak jakby skrot od exclude...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0