prv.pl i funkcja mail()

0

Wie ktoś jak sprawić aby na serwerze prv.pl można było wysyłać maile za pomocą f-kcji mail() ?

Jak nie można tak - to jak można abo skrypt zalogował sie na dany smtp i wysłał maila :) ?

Niestety nie mogę zmienić serwera...

0

szczerze to nie wiem od kiedy prv.pl oferuje hosting, ale skoro to robi i to bez funkcji mail to możesz wykorzystać, albo prosty skrypt (nie mojego autorstwa - przepraszam nie znam autora):

<?php

// error_reporting(0); // odkomentuj jak będzie ok

$mailer['host'] = 'serwer.smtp';

$mailer['user'] = 'nazwa_usera';
$mailer['pass'] = 'hasło';
$mailer['admin'] = 'adres email admina';

function server_parse($socket, $response)
{
	// No response yet.
	$server_response = '';

	while (substr($server_response, 3, 1) != ' ')
		if (!($server_response = fgets($socket, 256)))
		return false;	

	if (substr($server_response, 0, 3) != $response)
		return false; 
	return true;
}

function smtp_mail($mail_to, $subject, $message, $headers, $info){
	global $mailer;

    if (!isset($info['from_name'])) $info['from_name'] = '';
    if (!isset($info['rcpt_name'])) $info['rcpt_name'] = '';

	if (!$socket = fsockopen($mailer['host'], 25, $errno, $errstr, 20))
		return false;

	if (!server_parse($socket, '220'))
		return false;

	if ($mailer['user'] != '' && $mailer['pass'] != '')
	{

       fputs($socket, 'EHLO ' . $mailer['host'] . "\r\n");
		if (!server_parse($socket, '250'))
			return false;
       fputs($socket, "AUTH LOGIN\r\n");
		if (!server_parse($socket, '334'))
			return false;

		
		fputs($socket, base64_encode($mailer['user']) . "\r\n");
		if (!server_parse($socket, '334'))
			return false;
		fputs($socket, base64_encode($mailer['pass']) . "\r\n");
		if (!server_parse($socket, '235'))
			return false;
	}
	else
	{    // Jezeli serwer nie wymaga autoruzacji.
		fputs($socket, 'HELO ' . $mailer['host'] . "\r\n");
		if (!server_parse($socket, '250'))
			return false;
	}


		fputs($socket, 'MAIL FROM: <'.$mailer['admin'].">\r\n");
		if (!server_parse($socket, '250'))
			return false;

		fputs($socket, 'RCPT TO: <'.$mail_to.">\r\n");
		if (!server_parse($socket, '250'))
			return false;

		fputs($socket, "DATA\r\n");
		if (!server_parse($socket, '354'))
			return false;

		fputs($socket, 'Return-Path: <'.$mailer['admin'].">\r\n");
		fputs($socket, 'Subject: ' . $subject . "\r\n");
		fputs($socket, 'To: "'.$info['rcpt_name'].'" <'.$mail_to.">\r\n");
		fputs($socket, $headers . "\r\n\r\n");
		fputs($socket, $message . "\r\n");
		fputs($socket, ".\r\n");
		if (!server_parse($socket, '250'))
			return false;

		fputs($socket, "RSET\r\n");
		if (!server_parse($socket, '250'))
			return false;

	
	fputs($socket, "QUIT\r\n");
	fclose($socket);

	return true;
}

?>

albo ściągnij np rozbudowaną klasę phpmailer czy jakoś tak - obsługuje ona też np dodawanie prosto załączników, treści HTML etc.

chyba że wcale nie blokuje funkcji mail, sprawdź to w php_info() to wtedy wystarczy chyba cośtam ustawić

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1