Zapytania SQL

0

Mam prośbę nie mogę sobie pogadzić z pewnym problemem oto on:

Jest baza danych zajecia składająca sie z 4 tabel:
grupy: tabela o schemacie {id, rodzaj, rok_studiow, liczebnosc}
nauczyciele:{id, nazwisko, imie, stopien_naukowy, stanowisko}
zajecia:{id, nazwa_przedmiotu, rodzaj, semestr, liczba_godzin, forma_zaliczenia}
prowadzenie_zajec:{id_grupy, id_nauczyciela, id_zajec}

Teraz muszę napisać zapytanie w SQL :
Określające wszystkie zajęcia, jakie prowadzą nauczyciele zatrudnieni na stanowisku adiunkta (podać: rodzaj, nazwę przedmiotu, semestr studiów).

Zapytanie2:
Określające które grupy wykładowe (tylko wykłady) prowadzi nauczyciel o id 12 (podać: id grupy, nazwę przedmiotu, semestr studiów).

0

SELECT id FROM nauczyciele WHERE stopien_naukowy='adiunkt'
dostajesz z tego zbiór rekordów z ID nauczycieli w stopniu adiunkta
później przeszukujesz kolejną tabelę:

SELECT id_zajec FROM prowadzenie_zajec WHERE id_nauczyciela=id
(gdzie ID jest wyciagniete z pierwszej tabeli za pomoca pierwszego zapytania)

no i teraz ostatnia tabela:

SELECT nazwa_przedmiotu, semestr, rodzaj FROM ZAJECIA where id=id_zajec

drugie pytanie robi się analogicznie, więcej przykładów tutaj
http://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp

0

Sory ze zawracam głowe ale z sqlem mało miałem do czynienia a muszę zrobić parę zapytań. Czy jest jakiś edytorek na któym mógłbym poćwiczyć? Mam jeszcze jedno pytanie parę pytań co do zapytań, prawdopodobnie nikomu nie będzie się chciało ale liczę na to że znajdzie się taka osoba.

Muszę określić jeszcze dla każdego nauczyciela sumaryczną ilość przydzielonych mu godzin zajęciuwych ogółem.

Muszę określić jeszcze dla każdego nauczyciela sumaryczną ilość przydzielonych mu godzin wykładowych.

Pozdrawiam

0

Muszę określić jeszcze dla każdego nauczyciela sumaryczną ilość przydzielonych mu godzin zajęciuwych ogółem.

SELECT nauczyciele.nazwisko, SUM(zajecia.liczba_godzin) as ilosc
FROM
prowadzenie_zajec
INNER JOIN zajecia ON prowadzenie_zajec.id_zajec = zajecia.id
INNER JOIN nauczyciele ON prowadzenie_zajec.id_nauczyciela = nauczyciele.id
WHERE zajecia.rodzaj = 'wykłady'
GROUP BY nauczyciele.nazwisko

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1