problem z " i "

0

Witam,
Mam funkcje kolorowania składni php z coyot'a 0.9.0 (chyba albo 0.9.1) i nieco ją przerobiłem ale mam problem z \" a mianowicie:
jeśli mam takie coś:

<font color="#007700">$text</font> = <font color="#ff0000">"jakiś sobie tekst w całości pokolorowany"</font>;

to mi go poprawnie koloruje ale jeśli w kodzie znajdzie się \" to już zaczynają sie schodzy:

<font color="#007700">$text</font> = <font color="#ff0000">"jakiś sobie tekst pokolorowany \"</font>ten tekst nie jest pokolorowany \<font color="#ff0000">"a ten już jest"</font>;

i jak to teraz poprawić by ignorował znaki " poprzedzone \ ????
oto f-cja:

function PHPHighlight($body) {
   global $PHP_RESERVED;
   //wyodrębnienie zawartosci calego tekstu z wnetrza &lt;php&gt;&lt;/php&gt;
   preg_match_all( "|&lt;php&gt;(.*?)&lt;/php&gt;|si", $body, $matched );
   for( $i = 0; $i &lt; count( $matched[1] ); $i++ ) {
    //usuwanie znacznikow HTML
    $html = htmlspecialchars( $matched[1][$i], ENT_NOQUOTES );
    $html = str_replace( " ", "&amp;nbsp;", $html );
    //dzielenie tokenów komentarzy i stringów # /* */ // ' " ` '
    $tokens = preg_split( "(\#|/\*|\*/|'|".'"'."|`|\\n|//)", $html );
    $tokens_count = count( $tokens );
    preg_match_all( "(\#|/\*|\*/|'|".'"'."|`|\\n|//)", $html, $separators );
    $result = "";
    //teraz dla tokenów jazda !!
    for( $j = 0; $j &lt; $tokens_count; $j++ ) {
     //pogrubianie slów kluczowych
     $token = $tokens[$j];
     for( $w = 0; $w &lt; count( $PHP_RESERVED ); $w++ ) {
      $token = preg_replace( "/\b$PHP_RESERVED[$w]\b/i", "&lt;font color=\"#0000ff\"&gt;$PHP_RESERVED[$w]&lt;/font&gt;", $token );
     }
     //kolorowanie liczb
     $token = preg_replace( "/\b([0-9]+)\b/i", "&lt;font color=\"#BBAA11\"&gt;\\1&lt;/font&gt;", $token );
     //kolorowanie zmiennych
     $token = preg_replace( "/(\\$[0-9a-zA-Z_]+)/i", "&lt;font color=\"#007700\"&gt;\\1&lt;/font&gt;", $token );
     $token = preg_replace( "/(\\$\\{.+\\})/i", "&lt;font color=\"#ff00ff\"&gt;\\1&lt;/font&gt;", $token );
     $result .= $token;
     //sprawdzanie komentarzy: komentarze i stringi sa parsowane BEZ sprawdzania słów kluczowych wewnątrz
     switch( $separators[0][$j] ) {
      case "/*": {
             $result .= "&lt;font color=\"c0c0c0\"&gt;&lt;i&gt;/*";
             while( ( $j &lt; $tokens_count - 1 ) &amp;&amp; ( $separators[0][++$j] != "*/" ) ) {
              $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j];
             }
             $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j]."&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;";
             break;
            }
      case "#": {
            $result .= "&lt;font color=\"c0c0c0\"&gt;&lt;i&gt;#";
            while( ( $j &lt; $tokens_count - 1 ) &amp;&amp; ( $separators[0][++$j] != "\n" ) ) {
             $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j];
            }
            $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j]."&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;";
            break;
           }
      case "//": {
             $result .= "&lt;font color=\"c0c0c0\"&gt;&lt;i&gt;//";
             while( ( $j &lt; $tokens_count - 1 ) &amp;&amp; ( $separators[0][++$j] != "\n" ) ) {
              $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j];
             }
             $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j]."&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;";
             break;
            }
      case "'": {
            $result .= "&lt;font color=\"ff0000\"&gt;'";
            while( ( $j &lt; $tokens_count - 1 ) &amp;&amp; ( $separators[0][++$j] != "'" ) ) {
             $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j];
            }
            $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j]."&lt;/font&gt;";
            break;
           }
      case "\"": {
            $result .= "&lt;font color=\"ff0000\"&gt;\"";
            while( ( $j &lt; $tokens_count - 1 ) &amp;&amp; ( $separators[0][++$j] != "\"" ) ) {
             $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j];
            }
            $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j]."&lt;/font&gt;";
            break;
           }
      case "\`": {
             $result .= "&lt;font color=\"ff0000\"&gt;\`";
             while( ( $j &lt; $tokens_count - 1 ) &amp;&amp; ( $separators[0][++$j] != "\`" ) &amp;&amp; ( $separators[0][$j] != "\n" ) ) {
              $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j];
             }
             $result .= $tokens[$j].$separators[0][$j]."&lt;/font&gt;";
             break;
            } 
      default: $result .= $separators[0][$j];
     }
    }
    $body = str_replace('&lt;php&gt;' . $matched[1][$i] . '&lt;/php&gt;', '&lt;font face="Courier New"&gt;' . $result. '&lt;/font&gt;', $body);
    $body = str_replace('&amp;amp;', '&amp;', $body);
   }
   return $body;
}
0

Huh... jezeli chodzi ci o kolorowanie skladnii PHP to po co sie meczysz? PHP udostepnia do tego odpowiednie funkcje: higlight_string() oraz higlight_file().

0

w php tak... ale niestety niektóre servery maja to zablokowane

...ze względów bezpieczeństwa
więc nie pozostaje nic innego jak napisani (lub ściągnięcie) funkcji...

Poszukałem na necie i znalazłem takie coś:

  class SyntaxColoringPHP {
    //Class by Toby Lawrence <tobee(at)playcs(dot)com>
    function highlight( $php ) {
      ob_start();
      @highlight_string( $php );
      $this->code = ob_get_contents();
      ob_end_clean();
      $this->keycol = ini_get("highlight.keyword");
      $this->manual = "http://www.php.net/manual-lookup.php?lang=pl&amp;pattern=";
      $this->code = preg_replace( '{([\w_]+)(\s*</font>)'.'(\s*<font\s+color="'.$this->keycol.'">\s*\()}m', '<a class="code" title="Poszukaj f-cji: $1 w manualu php " href="'.$this->manual.'$1">$1</a>$2$3', $this->code );
      return $this->code;
    }
    function preprocess( $scr ) {
      if( strpos( $scr, "<?" ) === false ) {
        $scr = "<?php\n".$scr;
      }
      if( strpos( $scr, "?>" ) === false ) {
        $scr .= "?>";
      }
      return $scr;
    }
  }

a użycie w przypadku pliku z znacznikami <?php i ?>:

$highlighter = new SyntaxColoringPHP;
$highlighter->highlight( $text_php );

a użycie w przypadku pliku bez znacznikow <?php i ?> (zostaną dodane):
$highlighter = new SyntaxColoringPHP;
$highlighter->highlight( $highlighter->preprocess( $text_z_php ) );

0

No ale to tez korzysta z higlight_string().

0

wiem, ale to na serwie działa, czyli widocznie tylko higlight_file() mają zablokowane :P:P:P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0